Młody Sportowiec Roku Szkolnego 2012/2013

sportowiec_roku

sportowiec_rokuRozstrzygnięty został konkurs na najpopularniejszego sportowca powiatu gołdapskiego 2012/2012. Komisja Konkursowa utworzyła ranking sportowców w poszczególnych kategoriach na podstawie stosunku oddanych głosów na sportowca do liczby uczniów danej szkoły w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Konkurs Młody Sportowiec Roku to przede wszystkim promocja sportu wśród młodzieży szkolnej oraz utrwalanie i rozwój więzi społecznych pośród młodzieży.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego oraz najbardziej popularnych młodych sportowców ze szkół z terenu Powiatu Gołdapskiego. Komisja w składzie: Andrzej Czebanyk, Adam Bernatowicz, Jacek Kowalewski, Lech Kowalczyk oraz Anna Podciborska opracowała regulamin, na podstawie którego wyłoniono zwycięzców. W pracach komisji brał udział także Zbigniew Konobrocki w zastępstwie za Lecha Kowalczyka. Tegoroczny konkurs odbył się dwutorowo. Komisja Konkursowa utworzyła ranking sportowców w poszczególnych kategoriach na podstawie stosunku oddanych głosów na sportowca do liczby uczniów danej szkoły w trzech kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. Szkoły zorganizowały plebiscyt, podczas którego uczniowie głosowali na przedstawionych na karcie sportowców. Dodatkowo spośród zgłoszonych kandydatów do tytułu komisja konkursowa przeliczyła osiągnięcia młodych sportowców na punkty według określonego w regulaminie kryterium punktowego i wyłoniła najlepszego sportowca powiatu gołdapskiego.

W piątek 28 czerwca 2013 o godz. 12.30 w Starostwie Powiatowym w Gołdapi podczas Sesji Rady Powiatu zostaną uhonorowani laureaci.

Wyniki:

Tytuł „Najlepszy młody sportowiec powiatu gołdapskiego” uzyskał Kacper Taudul ze Szkoły Podstawowej nr 3, którego opiekunami są Łukasz Tarasiewicz oraz Dawid Karniłowicz. Kacper zdyskwalifikował rywali zdobywając 217 punktów.

m_taudul

informacja do mediów młody sportowiec roku szkolnego

Powiązane artykuły