„Jestem EKO” – Szkolenie „Bądź EKO” przeprowadzone


Kolejne działanie w ramach projektu „EGO – zdrowo i aktywnie” zostało zakończone. 17 maja 2013 r. w Restauracji „Matrioszka” w Gołdapi odbyło się szkolenie pod nazwą „Bądź EKO”. Wzięło w nim udział 30 osób zainteresowanych tematyką ekologii i ochrony środowiska mieszkających na terenie Powiatu Gołdapskiego. Podczas szkolenia Prelegent przedstawił zagadnienie stosowania ekologii na co dzień – w domu, pracy jak również zasady prowadzenia ekodziałalności gospodarczej. Zaprezentował korzyści jakie daje atrakcyjne przyrodniczo położenie, energia odnawialna oraz zrównoważony rozwój. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe opracowane przez Prelegenta, dyplomy oraz ulotki informacyjne o projekcie.

Po szkoleniu uczestnicy mieli możliwość zadawania specjalistycznych pytań oraz dyskusji i indywidualnych konsultacji. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Projekt „EGO-zdrowo i aktywnie” realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Aktualności

Powiązane artykuły