W nagrodę za zwycięstwo w konkursie „Słońce – Ziemia – Energia”

eko_trojka_5

eko_trojka_5Warsztaty ekologiczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi przeprowadzone 8 maja przez ekspertów Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej w Olsztynie były nagrodą główną za zwycięstwo szkoły w konkursie na Kampanię „Słońce – Ziemia – Energia”.

Organizatorem konkursu było Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku, działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.

Zadaniem konkursu było zorganizowanie i przeprowadzenie w terminie od 15 października ubiegłego roku do 15 marca kampanii na temat odnawialnych źródeł energii. W ocenie pracy konkursowej, komisja stwierdziła, iż zorganizowana kampania szkolna została przygotowana i przeprowadzona na wysokim poziomie, a zrealizowane działania były bardzo urozmaicone i pomysłowe.

W ramach kampanii wykorzystano różnorodne metody i środki, np.: zorganizowano akcję ulotkową, konkursy, zajęcia w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi, wywiady, apel szkolny na wesoło „Z energią chrońmy klimat”, zajęcia komputerowe, na których projektowano zabawki ekologiczne i ulotki, badania ankietowe, prelekcja dla rodziców, prelekcje dla uczniów z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych np. modelu do demonstracji źródeł odnawialnych oraz zabawek działających na panele słoneczne.

Uczniowie szczególnie zaangażowani w przeprowadzenie kampanii, to grupa Ekozespół – Trójka, uczniowie z klasy V b oraz przedstawiciele kl. VI a, V c i V a. Nad realizacją działań czuwała C. Tomczyk we współpracy z I. Malinowską-Januszkiewicz oraz K. Rzędzian.

Warsztaty dla uczniów podsumowujące szkolną kampanię, były ciekawie przeprowadzone z wykorzystaniem różnorodnych rekwizytów. Zajęcia te pozwoliły uczniom usystematyzować wiedzę nt. pozyskiwania energii ze źródeł konwencjonalnych, potrzeby oszczędzania energii w szkole i w domu, roli i znaczenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, a także praktycznych zastosowań OZE w środowisku lokalnym. (C. T.)

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły