W Kaliningradzie o współpracy regionów

Uczestnicy rozmawiać będą o współpracy międzyregionalnej i jej nowych perspektywach. Rozmowy dotyczyć będą też Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

To właśnie z tego programu, po wskazaniu przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego strategicznego znaczenia projektu dla regionu , dofinansowanie 10 mln euro uzyskało zadanie przebudowy drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap-Kowale Oleckie(planowane wykonanie od końca sierpnia 2014).

Odbędą się też konsultacje w sprawie programów współpracy transgranicznej na okres 2014-2020.

– Mamy dobry klimat do kontaktów z partnerami rosyjskimi: mały ruch graniczny sprawdza się w praktyce, podwoiła się liczba osób przekraczających granicę. Przed tygodniem odbyły się Dni Obwodu na Warmii i Mazurach, w tym Forum Współpracy Biznesowej. Teraz Forum Regionów w Kaliningradzie, za miesiąc posiedzenie polsko-rosyjskiej rady ds. współpracy regionów Polski z obwodem kaliningradzkim – stwierdził wicemarszałek Jarosław Słoma, przewodniczący warmińsko-mazurskiej delegacji na Forum.

Rosyjscy gospodarze Forum zaplanowali zaprezentowanie możliwości współpracy międzynarodowej w celu ochrony przyrody i rozwijania turystyki w oparciu o unikalny potencjał ekologiczny Parku Przyrodniczego „Wisztyniecki”, ustanowionego na terenie rosyjskiej części Puszczy Rominckiej i jeziora Wisztynieckiego.

Rosyjska gotowość aktywizacji współpracy we wschodniej części obwodu, przylegającej do powiatu gołdapskiego budzi nadzieje na pozytywne efekty tej otwartości dla mieszkańców terenów przygranicznych po obu stronach granicy.

Samorząd województwa ma tu swoją jednostkę posiadającą doświadczenie w realizacji wspólnych projektów z partnerami rosyjskimi. To Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach.

 


Aktualności

Powiązane artykuły