Seminarium strategiczne w Gołdapi

konferencja_goldap_3

konferencja_goldap_3Na podsumowaniu planowania strategicznego w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2011-2013 spotkali się w Gołdapi członkowie Zespołu do spraw Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Zespół Zadaniowy do spraw Planowania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

W skład pierwszego gremium wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji i środowisk regionu, drugie tworzy kadra kierownicza samorządu województwa. Przedstawicielem Zarządu Województwa w procesie prac nad strategią był wicemarszałek Jarosław Słoma, przewodniczący Zespołu ds. Aktualizacji Strategii.

Przez ponad półtora roku kilkadziesiąt osób skupionych w tych zespołach wraz z zewnętrznymi ekspertami pracowało nad aktualizacją strategii rozwoju województwa – najważniejszego dokumentu określającego kierunki rozwoju regionu. Zapisy strategii ukierunkują wsparcie unijne z opracowywanego obecnie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Spotkanie w Gołdapi dało też sposobność zaprezentowania wdrażanych kierunków rozwoju gminy, w szczególności inwestycji zrealizowanych przy wsparciu środków unijnych, w tym projektu uzdrowiskowego.

Przyjęcie aktualizacji strategii przez sejmik województwa przewidywane jest w czerwcu. Więcej o strategii na stronie www.strategia2025.warmia.mazury.pl

konferencja_goldap_1

konferencja_goldap_2

konferencja_goldap_2

konferencja_goldap_4


Aktualności

Powiązane artykuły