Bezpłatne porady prawne i obywatelskie

porady

poradyWarmińsko–Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi zapraszają do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich dla wszystkich dorosłych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Porady udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ulicy Krótkiej 1.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia porady w domu klienta lub zorganizowania porady grupowej.

Porady świadczone będą przez doradców, pracujących w Regionalnym Ośrodku Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku.

Porady udzielane są z zachowaniem zasad:

bezpłatności, bezstronności, poufności, aktualności i rzetelności informacji.

Doradcy dyżurują w Gołdapi dwa razy w miesiącu w każdy drugi i czwarty wtorek danego miesiąca.

 

Terminy dyżurów w maju:

– 14 maja 2013 r.

– 28 maja 2013 r.

w godzinach: od 11.00 do 14.00

 

Prosimy o wcześniejsze umówienie się:

– telefonicznie pod numerem: (87) 732 11 11

– za pomocą poczty elektronicznej e-mail: elk@pytaszniebladzisz.eu

 


Aktualności

Powiązane artykuły