Poszukujemy członka komisji

Rada Powiatu w dniu 28 marca 2013 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej”. Konsekwencją podjęcia uchwały będzie ogłoszenie przez Zarząd Powiatu w Gołdapi otwartego konkursu ofert i powołanie Komisji konkursowej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W związku z powyższym proszę o wyłonienie członka do prac w komisji konkursowej poprzez rozpowszechnienie informacji wśród organizacji Gołdapskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

Bardzo proszę o odpowiedź do dnia 11 kwietnia br.

 

Z poważaniem,

 

Judyta Ruszewska

 samodzielne stanowisko ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

 Starostwo Powiatowe w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły