Ułatwi przejazd do Olsztyna

Kolejna inwestycja na drogach wojewódzkich poprawi dostępność terenów przygranicznych dzięki podjętym w ostatnim tygodniu decyzjom zarządu i sejmiku o współfinansowaniu tego zadania.

W latach 2013 – 2014 nastąpi I etap przebudowy – wzmocnienie nawierzchni – drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn – Mrągowo o łącznej długości 22,4 km.

Szacunkowa wartość inwestycji to ponad 23 mln zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Rosja 2007 – 2013, z którego dofinansowanie wyniesie 16 mln zł.

Wkład własny zapewni samorząd województwa warmińsko–mazurskiego oraz partycypujące finansowo samorządy lokalne: powiat kętrzyński, gmina Kętrzyn, miasto Kętrzyn i gmina Mrągowo.

Remont tej drogi ułatwi bezpieczny dojazd z kierunku Gołdapi, Węgorzewa, Kętrzyna przez Mrągowo do Olsztyna.

Modernizowany jest ciąg dróg wojewódzkich od Gołdapi przez Węgorzewo, Kętrzyn, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Ornetę, Pasłęk do drogi ekspresowej S-7 Gdańsk- Warszawa.

Docelowo z Kętrzyna przez odnowiony odcinek drogi 591 można będzie skomunikować się w Mrągowie z drogą krajową nr 16 na wschód w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich i Ełku, lub po zmodernizowanej „szesnastce” dojechać do stolicy regionu.

Jarosław Słoma

 


Aktualności

Powiązane artykuły