Podpisano umowy na modernizację kolejnych dróg na Mazurach

W siedzibie samorządu województwa podpisano 7 marca kolejne umowy na remonty dróg wojewódzkich.

Znalazły się wśród nich:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo – Banie Mazurskie wraz z miejscowością Banie Mazurskie.

Długość odcinka rozbudowywanej drogi – 24,6 km. Wartość umowy z wykonawcą : 59,564 mln zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – wrzesień 2014.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Stara Różanka – Srokowo z ulicą Wiejską w Srokowie.

Długość odcinka – 20,61 km. Wartość wybranej oferty – 44, 263 mln zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – październik 2014.

W lutym podpisano umowy z wykonawcami modernizacji drogi wojewódzkiej nr 513 Orneta – Lidzbark Warmiński o długości 37 km i wartości robót 107 mln zł .

W I kwartale przewidywane jest również podpisanie umowy z wybranym wykonawcą na remont odcinka DW Pasłęk – Orneta z połączeniem z drogą ekspresową S – 7.

Wykonawca przejął już plac budowy zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo – Węgorzewo” o długości 14, 89 km i wartości robót 47, 165 mln zł.

W 2012 zmodernizowany został odcinek drogi wojewódzkiej nr 592 w Bartoszycach.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinkach Banie Mazurskie – Boćwinka i Grabowo – Gołdap o długości 16,31 km i wartości 55,790 mln zł zaawansowana jest w 55%. Wykonano przebudowę ul. Paderewskiego w Gołdapi. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec sierpnia 2013.

 

W ostatnim czasie zapadły decyzje o przebudowie drogi wojewódzkiej nr 591 na odcinku Kętrzyn – Mrągowo o długości 22,4 km (wzmocnienie nawierzchni ) za kwotę 23,4 mln.

Pozwoli to na lepsze skomunikowanie modernizowanego północnego ciągu dróg wojewódzkich z Olsztynem.

 

Tempo uruchamianych i realizowanych kolejnych inwestycji drogowych na północy regionu urealnia nadzieje, iż od jesieni 2014r. gotowy będzie zmodernizowany ciąg dróg wojewódzkich od Gołdapi przez Węgorzewo, Kętrzyn, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Ornetę, Pasłęk do drogi ekspresowej S – 7 Gdańsk – Warszawa.

Zwiększy to dostępność komunikacyjną tych peryferyjnie położonych terenów, poprawi bezpieczeństwo ruchu na drogach, w tym w ramach małego ruchu granicznego, podniesie wreszcie ich atrakcyjność gospodarczą.

Jarosław Słoma


Aktualności

Powiązane artykuły