Mają istotny wkład w animację lokalnej społeczności

zytkiejmska_struga_10

zytkiejmska_struga_10Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” świętowało 5-lecie społecznej działalności w powiecie gołdapskim. Miało to miejsce 12 stycznia w świetlicy wiejskiej w Żytkiejmach.

W tym uroczystym spotkaniu uczestniczyła wicestarosta gołdapski Ewa Bogdanowicz-Kordjak, która przekazała w imieniu starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka, tej prężnie działającej organizacji pozarządowej życzenia wielkich inicjatyw i spełniających się marzeń w kolejnych latach funkcjonowania.

Nieoceniony jest wkład „Żytkiejmskiej Strugi” w animację lokalnej społeczności. Członkowie stowarzyszenia w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowali wiele projektów

i imprez, m.in. „Święto Sękacza”. Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” powstało w 2007 roku. Jego prezesem jest Bożena Mikielska, wiceprezesem Lucyna Jabłońska, skarbnikiem Zofia Krzyżewska, sekretarzem jest Dorota Hołodowska.

Priorytetami, które stawia sobie ta organizacja pozarządowa jest przede wszystkim idea integracji i aktywizacji społeczeństwa lokalnego, ale również współpraca z władzami samorządowymi, z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi. Widoczne są także działania w zakresie pomocy społecznej i na rzecz ochrony środowiska. Ważnym aspektem działalności na wielu polach staje się promocja „małej ojczyzny” i udowadnianie społeczności lokalnej jaki potencjał drzemie w tym, co bliskie naszym sercom. (IO)

 

Powiązane artykuły