Budżet, plany pracy, szpital…

zarzad

zarzadSpory pakiet projektów uchwał miał do zaopiniowania Zarząd Powiatu na dzisiejszym posiedzeniu. Najistotniejsze dotyczyły budżetu na rok przyszły, programów pracy rady i komisji oraz restrukturyzacji szpitala. 

 

Zaopiniowano zatem pozytywnie przedłużenie przyszłej spółce umów zawartych na dzierżawę aktywów trwałych SP ZOZ. Podobnie potraktowano część, nadającą się do użytku, mienia ruchomego zakładu.

Zaproponowany, i pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd, budżet powiatu na 2013 rok po stronie dochodów wyniesie – 33 639 488 zł, po stronie wydatków – 34 530 392 zł.

Jedna z projektowanych uchwał dotyczyła egzekwowania opłat od podmiotów korzystających z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gołdapski i tu jedno zatrzymanie kosztowałoby właściciela pojazdu… 0,05 zł.

W regulaminie organizacyjnym Starostwa istotną zmianą będzie bezpośrednia podległość staroście Wydziału Promocji i Rozwoju (do tej pory ten wydział podlegał wicestaroście).

Naczelnik tego wydziału Wioletta Anuszkiewicz poinformowała o kolejnym konkursie ofert „na realizację w formie wsparcia zadań publicznych powiatu gołdapskiego” w przyszłym roku. I jest to do podziału całkiem przyzwoita kwota jak na skromne dochody powiatu, bo wynosząca 60 tys. zł.

Większość głosowań przebiegała bez szerszych dyskusji, aczkolwiek wątpliwości Stefana Piecha wzbudziła propozycja składu personalnego rady nadzorczej nowej spółki (spółka będzie zajmowała się „udzielaniem świadczeń zdrowotnych”).

Do rady nadzorczej zaproponowano trzy osoby: zajmującą się w starostwie m.in. sprawami służby zdrowia Judytę Ruszewską, prawnika z Warszawy Roberta Pietrusińskiego oraz Józefa Mucharskiego, który pełnił niegdyś obowiązki starosty powiatu gołdapskiego. Stefan Piech miał zastrzeżenia co do kwalifikacji w tym względzie Józefa Mucharskiego. Jak poinformowała wicestarosta Ewa Bogdanowicz-Kordjak ustanowienie rady nadzorczej jest wymagane dla zachowania stabilności. Natomiast osoby, które nie mają odpowiednich formalnych kwalifikacji do zasiadania w radzie nadzorczej będą miały obowiązek, by w ciągu pół roku je uzupełnić.

Padło też pytanie dotyczące przyszłości pogotowia ratunkowego. Według informacji Wiesława Jurgielewicza dyrektora SP ZOZ (którego zaproponowano na prezesa nowej spółki) ważna jest jeszcze umowa z firmą, która aktualnie kieruje pogotowiem. Niewykluczone, że po upłynięciu okresu umowy nowa spółka również wystartuje do konkursu na prowadzenie pogotowia.

Plany pracy rady i komisji raczej rutynowe i bez istotnych zmian, chociaż swoiste kuriozum stanowi propozycja planu pracy komisji rewizyjnej – plan skupia się niemal w połowie na kontrolach pracy Zarządu Powiatu.

 


Aktualności

Powiązane artykuły

3 komentarzy do “Budżet, plany pracy, szpital…

 1. Nina

  W miejscowości Kośmidry Sołtys z sąsiadem budują rakietę , planują pierwszy załogowy lot na marsa , morze Rada Powiatu zaproponuje kosmonautów?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. kod

  To prawda , oni żyją w odrealnionym świecie.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. ha

  Prawdopodobnie Rada Powiatu ma już wykfalifikowany personel na ten lot pod warunkiem że pensja nowych kosmonautów = 3x średnia krajowa + nagrody (nie wielkie -np takie jak kierowcy w PZPN)
  A kwalifikacje polegają na tym, że personel oglądał 3x „ARMAGEDON”

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...