„Szanujmy dzieci, bo to też ludzie – Młodzi o Korczaku”

pr_korczak 008

pr_korczak 008Biblioteka Publiczna w Gołdapi przy współpracy z Samorządowym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi przystąpiły do realizacji projektu „Elementarz Korczaka”. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Przez dwa miesiące opiekunki projektu (Agnieszka Pietrewicz i Ewa Jurkiewicz) przygotowywały uczennice gimnazjum – Aleksandrę Banaszek, Justynę Karwel i Aleksandrę Omilianowicz – do prezentacji i przedstawienia najbardziej istotnych wydarzeń związanych z osobą Janusza Korczaka i dziećmi, którym poświęcił życie.

Podsumowaniem projektu było czwartkowe spotkanie z udziałem uczniów klas V Szkoły Podstawowej nr 3 i ich opiekuna (ok. 40 osób).

Poznawanie J. Korczaka połączono z rozwiązywaniem przez uczestników zestawu pytań oraz krzyżówki, co świetnie ukazało z jak wielką uwagą dzieci przyswoiły wiedzę przekazaną wcześniej przy pomocy prezentacji przez koleżanki z gimnazjum.

Jednocześnie była to okazja do odczytania przed swoją grupą napisanych przez siebie w trakcie spotkania wierszy. Lekcja miała charakter poznawczy i wychowawczy. Pobudziła wyobraźnię historyczną, dała do myślenia o tym kto jest dla dzieci opiekunem, obrońcą i kto powinien je rozumieć najlepiej także w aspekcie praw dziecka. Wszystkie odpowiedzi zostały ukazane na tablicy oznaczonej słonkiem.

Projekt skierowany jest do uczniów klas V i dlatego kolejne spotkanie odbędzie się już 27 listopada – dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi. (HW, AP)

korczak_1

korczak_2

korczak_3

pr_korczak 002a

pr_korczak 003

pr_korczak 005

pr_korczak 007

pr_korczak 008

 


Aktualności

Powiązane artykuły