Spotkanie u premiera

burmistrz_premier_4

burmistrz_premier_4Na zaproszenie Donalda Tuska 20 listopada w Kancelarii Premiera doszło do spotkania przedstawicieli polskich korporacji samorządowych z premierem oraz ministrem Michałem Bonim. Poszczególne korporacje samorządowe reprezentowane były przez dwóch członków zarządów. Łącznie w spotkaniu ze strony samorządowej wzięło udział 13 osób. Związek Miast Polskich wydelegował na spotkanie z premierem prezesa ZMP, prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego oraz wiceprezesa ZMP – burmistrza Gołdapi Marka Mirosa.

 

– Spotkanie trwało około półtorej godziny i kontynuowane było po wyjściu premiera, który prowadzi intensywne negocjacje związane z budżetem UE z udziałem Ministra Michała Boniego – informuje Marek Miros. – Spotkanie było pokłosiem, zainicjowanej przez Związek Miast Polskich akcji, pod nazwą stawka większa niż 8 mld, w której uczestniczyli również gołdapianie.

Wczasie rozmowy premier wraz ze stroną samorządową określili obszary współpracy, które pozwolą na poprawę stanu finansów polskich samorządów.

Zaproponowałem powołanie rządowo-samorządowego zespołu do spraw opracowania systemu finansowania modernizacji dróg lokalnych. Uzgodniono z ministrem Bonim, że taki zespół powstanie wkrótce w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rozmowy będą kontynuowane. Premier zaproponował następne spotkanie w trzeciej dekadzie stycznia.

Samorządowcy z zadowoleniem przyjęli propozycję Donalda Tuska. Wydaje się, że stosunki rząd-samorząd, dzięki osobistemu zaangażowaniu premiera mogą nabrać nowego, lepszego wymiaru. Mój udział w tych rozmowach jest wynikiem, nie tylko funkcji, jaką pełnię w ZMP, ale jest również wyrazem docenienia niewielkiego, ale prężnego ośrodka samorządowego, jakim od wielu lat na mapie samorządowej Polski jawi się Gołdap – dodaje burmistrz.

burmistrz_premier_1

burmistrz_premier_2

burmistrz_premier_3


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Spotkanie u premiera