Podjęto niemal dwadzieścia uchwał

sesja_28_11_12_2

sesja_28_11_12_2W środę uchwał było bez liku, choć radni najdłużej dyskutowali nad wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Zaskoczeniem było natomiast zdecydowane poparcie klubu PO dla zaproponowanego w imieniu gminy przez Justynę Charkiewicz programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi. Poparcie w imieniu klubu wyartykułował radny Marcin Przystawski. Zaskoczeniem, dlatego że przez ostatnie lata mocno iskrzyło w tej kwestii pomiędzy obiema stronami (oponentem było głównie gołdapskie Forum Organizacji Pozarządowych, które reprezentował również Marcin Przystawski). Organizacje pozarządowe z Gminy Gołdap będą miały w przyszłorocznym budżecie do podziału 389 tys. złotych.

Ustalono roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:

1. Od budynków lub ich części:

– mieszkalnych lub ich części – 0,73 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 od 1 m kw. powierzchni użytkowej;

2. Od budowli – 2 proc. Wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od m kw. Powierzchni;

– pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne – 4,51 od 1 ha powierzchni;

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,38 m kw. Powierzchni.

Dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej radni uchwalili na 4,20 zł, natomiast dzienna opłata targowa wyniesie w przyszłym roku 19 zł.

Uchwalono też nowe stawki za wodę i ścieki (dokładna treść uchwał na goldap.pl).

W wolnych wnioskach radny Marcin Przystawski pytał, czy zostanie wreszcie opracowany cennik reklam stawianych na placu Zwycięstwa? O inny, nie mniej istotny, regulamin pytał radny Andrzej Pianka, mianowicie dotyczący konsultacji społecznych. Przewodniczący Wojciech Hołdyński pocieszył, że trwają prace nad takim dokumentem.

Gościem środowej sesji Rady Miejskiej był marszałek Jarosław Słoma, który przyjechał co prawda wspierać członkostwo Gołdapi w Cittaslow ale wcześniej zdążył wręczyć burmistrzowi Markowi Mirosowi dyplom Komitetu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości będący jednocześnie wyróżnieniem „za zaangażowanie w skuteczność zarządzania w kategorii „Organizacje publiczne”.

Przy okazji marszałek otrzymał z rąk prezesa ZKRP i BWP Mieczysława Sztabińskiego statuetkę za działalność na rzecz związku.

 

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Podjęto niemal dwadzieścia uchwał

 1. jurek

  Jan Steć tak się zaniepokoił podwyżką podatku aż broda i wąsik mu posiwiały jak u Świętego Mikołaja

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. J.

  no tak, prawda, ale ponoć to tylko z okazji zbliżającego się śwętta Mikołajkowego. Zaraz potem odmłodnieje.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...