Plan zimowego utrzymania ulic i dróg

utrzymanie_dróg_mapa_1

utrzymanie_dróg_mapa_1Szanowni Mieszkańcy, Urząd Miejski w Gołdapi podaje Komunikat dotyczący zimowego utrzymania ulic i dróg w mieście i gminie Gołdap na sezon 2012 / 2013 rok.

W związku z tym, że co roku jest niejasność w interpretacji odpowiedzialności za odśnieżanie i utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gołdap podaje się do publicznej wiadomości niniejszą informację, która w jednoznaczny sposób określa przynależność ulic i dróg oraz odpowiedzialność poszczególnych zarządców za ich utrzymanie.

1. Ulice gminne na terenie miasta utrzymuje PGK Sp. z o.o w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu 87-615-12-29, kom. 601 407 747 lub 601 405 790.

2. Drogi gminne na terenie gminy Gołdap utrzymuje PPHU ,, TRANSROM ” Sp. z o.o w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu 87-615-01-73 lub 603 780 398.

3. Koordynacją zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych z ramienia Urzędu Miejskiego w Gołdapi zajmują się:

a) Drogi gminne na terenie gminy Gołdap–p. Krzysztof Kalinowski,

tel. 87 615 60 21, kom. 694 484 956 ;

b) Ulice gminne na terenie miasta Gołdap – p. Beata Skok., tel. 87 615 60 52

Wykaz dróg i ulic gminnych przedstawia Zał. Nr 1.

4. Ulice powiatowe na terenie miasta utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych.

Do kierowania akcją zimową wyznaczono następujące osoby:

Jan Karpiuk tel. 507 818 327

Dariusz Ćwikliński tel. 503 195 318

Biuro zarządu czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00. Wszelkie interwencje i uwagi prosimy kierować w tym czasie na numer tel. 87 615-09-89 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: zdp.goldap2@wp.pl bądź na wskazane wyżej numery telefonów komórkowych. Ostatecznie można też interweniować bezpośrednio do Dyrektora ZDP tel. 502 654 240.

Wykaz dróg i ulic powiatowych przedstawia Zał. Nr 2.

Drogi i ulice wojewódzkie na terenie miasta utrzymuje PPHU „Transrom” Sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu 87-615-01-73.

Informuję, że na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XLII/260/06 z dnia 20 kwietnia 2006 właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu, położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Winien on być realizowany przez odgarniecie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjecie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika przez posypywanie piaskiem. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodników niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Zakazuje się przerzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i z jezdni na chodnik. Dopuszcza się możliwość odgarniania śniegu na pas chodnika graniczący z jezdnia w taki sposób, aby nadmiar śniegu nie spowodował zawężenia chodnika do szerokości mniejszej niż 1m. W przypadku bardzo dużych opadów śniegu zobowiązuje się zarządcę przyległej do chodnika drogi do usunięcia nadmiaru śniegu.

Załączniki:

spis_drog_i_miejscowosci

spis_drog_i_miejscowosci

Graficzny plan zimowego utrzymania dróg w gminie Gołdap

utrzymanie_dróg_mapa_1

plan_utrzymania_drog_mapa_2

LEGENDA DO KOLORÓW:

DROGI KRAJOWE – utrzymuje PGK Sp. z o.o

DROGI WOJEWÓDZKIE – utrzymuje PPHU Transrom

DROGI POWIATOWE – utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych

DROGI GMINNE – utrzymuje PPHU Transrom

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły