Cuda natury w obiektywie


Starostwo Powiatowe w Gołdapi otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na podjęcie działań z zakresu edukacji ekologicznej promujące środowisko naturalne i gospodarkę wodną.
W ramach tego zadania przewidziano wydanie albumu przyrodniczego pod nazwą „Cuda natury w obiektywie”.

Niniejsza publikacja została wydana we wrześniu br. Znajdują się w niej fotografie przedstawiające walory przyrodnicze ziemi gołdapskiej – jeziora, rzeki, lasy, puszcza, pola, łąki, rośliny i zwierzęta w aurze różnych pór roku.

W albumie można znaleźć zdjęcia następujących autorów: Agnieszki Zdancewicz, Dawida Cząstkiewicza, Antoniego Danielewicza, Mariusza Duszaka, Jarosława Jasińskiego, Tadeusza Krzywickiego, Macieja Kupczyńskiego, Mariana Ostrowskiego, Macieja Rakowskiego, oraz Marcina Urzędowskiego. Zdjęcia zostały opisane w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Tłumaczenia zostały wykonane przez Mariusza Sztuczkę. Projekt i realizacja albumu, to dzieło firmy ART-PRESS Jerzy Zaborowski.

Starosta gołdapski, Andrzej Ciołek dziękuje autorom zdjęć za ich udostępnienie na potrzeby publikacji. Na ich ręce pragnie osobiście złożyć podziękowania podczas najbliższej Sesji Rady Powiatu w Gołdapi.


Aktualności

Powiązane artykuły