Szlakiem Mazurskich Cudów Natury

Uczestnicy harcerskiej Nieobozowej Akcji Letniej, która zorganizowana została na początku lipca w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, otrzymali na zakończenie zajęć wspaniały prezent w postaci wycieczki do Leśniczówki Pranie.

W ramach projektu: „Szlakiem Mazurskich Cudów Natury” pod okiem komendantki Hufca p. Teresy Polnik, zastępcy – p. Urszuli Wrzosek, p. Małgorzaty Obara i p. Małgorzaty Golubek dzieci wraz z harcerzami przeżyły niezapomnianą przygodę.

W Leśniczówce Pranie, tam, gdzie znajduje się muzeum polskiego poety Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, pani profesor Urszula Wrzosek odczytała i omówiła wiersz poety „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, zwracając szczególną uwagę na zbliżającą się rocznicę wybuchu II wojny światowej. Następnie pani przewodnik oprowadziła wszystkich po muzeum, opowiadając o życiu i twórczości Gałczyńskiego. Dzieci wraz z harcerzami zapoznały się również z wyjątkowo pięknym otoczeniem leśniczówki, następnie zwiedziły port w Rucianem – Nidzie oraz zjadły obiad w Wierzbinach niedaleko Orzysza. Tu na pobliskiej polanie starsze harcerki przygotowały dzieciom szereg zabaw na świeżym powietrzu, gier i konkursów – w nagrodę wszyscy otrzymali słodkie nagrody niespodzianki.

Wycieczka była bardzo udana, wszyscy wrócili pełni wrażeń, a w drodze powrotnej śpiewom nie było końca.

Tegoroczna Nieobozowa Akcja Letnia odbyła się dzięki  funduszom pozyskanym z Urzędu Miasta i Gminy w Gołdapi. ZHP realizując projekt : „Szlakiem Mazurskich Cudów Natury” dziękuje za wsparcie oraz za to, że dzieci i młodzież mogły aktywnie i pouczająco spędzić część wakacji.

Komendantka Hufca – Teresa Polnik

 


Aktualności

Powiązane artykuły