Stypendia uczniom szkół średnich przyznane

logo_frrg

logo_frrgDobra wiadomość dla dwudziestu siedmiu uczniów szkół średnich z powiatu gołdapskiego, których budżet w trakcie roku szkolnego 2012/2013 zasili stypendium Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.

A wszystko, to w ramach prowadzonego przez organizację – Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego, który od trzynastu lat finansuje Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie (w ramach programu „Równe Szanse”), Gmina Gołdap, społeczność lokalna poprzez uczestnictwo w Charytatywnym Koncercie Świąteczno-Noworocznym, darczyńcy czy osoby przekazujące 1 proc. swoich podatków.

 

W tegorocznym składzie komisji stypendialnej znaleźli się wyłącznie przedstawiciele gminy Gołdap (szkół średnich, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap), gdyż reprezentanci Bań Mazurskich i Dubeninek z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w posiedzeniu. Podczas opiniowania wniosków, członkowie działali zgodnie z Regulaminem GFS, który maksymalnie przewiduje: 40 pkt. za naukę, 40 pkt. za sytuację materialną i 20 pkt. za dodatkowe osiągnięcia.

 

Spośród 47 złożonych wniosków (I i II edycji programu), wyłoniono 27 z najwyższą sumą punktów, które wcześniej zostały sprawdzone pod kątem formalnym. Wśród tegorocznych beneficjentów, którzy przez okres 10 miesięcy będą pobierać stypendia w kwocie 150 złotych są:

Z gminy Gołdap: Karolina Brylewska, Monika Buraczewska, Kornelia Forysiak, Patrycja Kowalska, Eliza Mejdus, Katarzyna Orłowska, Olga Paszkowska, Karolina Słapińska, Stanisław Maciej Słomski, Amanda Trzasko, Maria Wojda, Natalia Wójtowicz, Marlena Zakrzewska, Rafał Zakrzewski, Jadwiga Zarzecka, Mateusz Żakowicz;

Z gminy Banie Mazurskie: Izabela Aftyka, Angelika Domagalska, Katarzyna Forysiak, Olga Forysiak, Marta Hnyłycia, Andrzej Sebastian Jagiełka, Adrian Krupa, Mateusz Krupa, Paulina Treszczyńska, Małgorzata Anna Zawadzka;

Z gminy Dubeninki: Barbara Anna Ekman;

 

Uroczyste wręczenie stypendiów (w tym wypłata pierwszych środków i podpisanie umów) odbędzie się w najbliższych tygodniach, o czym poinformujemy.

 

Głównymi sponsorami funduszu stypendialnego są: Fundacja im. Stefana Batorego, Gmina Gołdap i prywatni darczyńcy.

 

Powiązane artykuły