GFL wyłonił stypendystów


Gołdapski Fundusz Lokalny przyznaje stypendia studentom pochodzącym z terenu Powiatu Gołdapskiego. Wsparcie przyznawane jest w ramach ogólnopolskiego programu ,,Agrafka Agory” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Darczyńcami stypendiów są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Gołdapski Fundusz Lokalny, Urząd Gminy Gołdap, Starostwo Powiatowe w Gołdapi i osoby prywatne. Zgodnie z regulaminem stypendia przyznawane są według następującej punktacji: nauka (40 proc.), sytuacja rodzinna (40 proc.), osiągnięcia (15 proc.) oraz dodatkowych 5 proc. dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich.

10 września 2012 roku w siedzibie Gołdapskiego Funduszu Lokalnego odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu.

W ramach konkursu wpłynęło 36 wniosków o przyznanie stypendiów. Następnie została przeprowadzona ocena formalna zgodnie z procedurami przyznawania stypendiów w ramach Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego Program „Agrafka Agory”.

Po dokonaniu oceny formalnej 3 wnioski nie przeszły oceny formalnej, a 33 zostało przedłożone Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu. W trakcie obrad Komisja postanowiła przydzielić 4 stypendia studentom rozpoczynającym studia i 8 stypendiów studentom kontynuującym naukę.

Stypendia przydzielono następującym studentom:

  1. Dembowska Aneta
  2. Kalinowska Ewa
  3. Czarniewski Damian
  4. Kruk Paula
  5. Piechocińska Izabela
  6. Piskorz Marlena
  7. Daniłowicz Justyna
  8. Wojciechowska Anna
  9. Brylewska Dorota

10.  Jagiełko Agnieszka

11.  Żabicki Mariusz

12.  Misiun Robert

Stypendystom gratulujemy a komisji dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

W skład komisji weszli przedstawiciele szkół średnich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Gminy Gołdap, Gminy Banie Mazurskie i Gminy Dubeninki.

Stypendia zostaną wręczone 20.09.2012 r. o godz. 12:00 na Sesji Rady Powiatu.


 


Aktualności

Powiązane artykuły