Regulamin Turnieju Rodzinnego

plakat siatkowka rodzinna

plakat siatkowka rodzinnaRegulamin Turnieju Rodzinnego Plażowej Piłki Siatkowej „Wakacje Na Sportowo” 25 sierpnia 2012 r.

 

I. Sprawy ogólne

 

1.Organizator:

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

 

2. Celem turnieju jest:

– popularyzacja siatkówki plażowej w Gminie Gołdap;

– stworzenie warunków do współzawodnictwa;

– zapewnienie aktywnego i zdrowego wykorzystania czasu wolnego po pracy i nauce.

 

3. Terminarz turnieju, godz. rozpoczęcia gier:

Turniej odbędzie się w dniu 25 Sierpnia 2012 r. (Sobota) na boiskach przy plaży miejskiej OSiR w Gołdapi. Rozpoczęcie gier o godz. 10:00.

 

II. Zasady uczestnictwa

1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nie mogą mieć

przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach.

 

2. W turnieju mogą brać udział osoby o pokrewieństwie rodzinnym.

 

3. Drużyna składa się z trzech osób. Jedna osoba musi być pełnoletnia.

 

4. Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymują: wodę mineralną.

 

5. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju:

– zgłoszenia do turnieju w dniu 25.08.2012 r. od godziny 9.00 do godz. 9.40;

– zawodnicy do turnieju mogą zgłaszać się telefonicznie (876-150-641) do dnia 25.08.2012 r. lub w

dniu zawodów.

 

III. Zasady rozgrywek

1. Do meczów półfinałowych mecz trwa 1 set. – do 21 pkt. ze zmianą stron co 7 pkt.

2. Od meczów półfinałowych mecz trwa do 2 wygranych setów do 21 pkt.

3. System rozrywek brazylijski.

4. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

 

IV. Nagrody

– puchary,

– dyplomy,

– słodycze.

 

V. Postanowienia końcowe:

– turniej będzie rozgrywany piłkami firmy „MIKASA”, które zapewnia organizator;

– do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki;

– zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami;

– przed meczem para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku;

– przed pierwszymi dwoma meczami turnieju para ma prawo do 10 minutowej rozgrzewki na

boisku;

– za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada;

– organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji

regulaminu i zasad gry;

– w sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy;

– nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału

rozgrywek.

Marek Kuskowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi

plakat siatkowka rodzinna

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły