plakat puchar zdrojowy_2

plakat puchar zdrojowy_2REGULAMIN

Pucharu Zdrojowego w Siatkówce Plażowej

„GOŁDAP CUP 2012”

I. Sprawy ogólne

1. Organizator:

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi.

2. Sponsorzy:

– Centrum Odnowy Biologicznej Wellness & Spa w Gołdapi;

– Zbigniew Pasiuk;

– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi;

– Sławomir Słowikowski.

 

3. Celem turnieju jest:

– popularyzacja siatkówki plażowej;

– promocja Uzdrowiska Gołdap.

 

4. Terminarz turnieju, godz. rozpoczęcia gier:

Turniej odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2012 r. (środa) na boiskach przy Plaży Miejskiej OSiR w Gołdapi. Rozpoczęcie o godz. 09.00.

 

II. Zasady uczestnictwa:

1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nie mogą mieć

przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach. Udział w zawodach zawodnicy

potwierdzają podpisem pod oświadczeniem oraz regulaminem rozgrywek.

2. W turnieju mogą brać udział osoby, które muszą mieć ukończone 17 lat.

3. Drużyna składa się z dwóch osób.

4. Zgłoszenia i uczestnictwo w turnieju:

– chętne pary do turnieju mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr telefonu 87 615 06 41 lub elektronicznie na adres: osir@osirgoldap.pl

– zgłaszana para do turnieju opłaca wpisowe w wysokości 60 zł od pary.

5. Rejestracja drużyn do turnieju następuje w dniu 15 sierpnia 2012 r. od godz. 8.00 do 09.00.

Po tym terminie przyjmowane zostaną inne chętne pary, a pary zgłoszone a nie zarejestrowane

zostaną zdyskwalifikowane bez zwrotu wpisowego.

Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymują: koszulkę turniejową, wodę mineralną,

napoje izotoniczne, posiłek.

6. Ilość drużyn jest ograniczona (24 par).

7. Zawodnik musi legitymować się dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

 

III. Zasady rozgrywek

1. Do meczów półfinałowych mecz trwa 1 set. – do 21 pkt. ze zmianą stron co 7 pkt.

2. Od meczów półfinałowych mecz trwa do 2 wygranych setów do 21 pkt.

3. System rozrywek brazylijski (na 24 zespoły).

4. Obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.

 

IV. Nagrody

– najlepsza para otrzymuje puchar turnieju;

– 4 pierwsze pary otrzymują okolicznościowe dyplomy;

– najlepsza para otrzymuje nagrodę finansową w kwocie 1000 zł;

– miejsce II – 600 zł,

– miejsce III – 500 zł,

– miejsce IV – 400 zł.

 

V. Postanowienia końcowe:

Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i złożenia w dniu zawodów podpisanej karty startowej (wzór na stronie internetowej OSiR lub przy rejestracji).

Zawodnik uczestniczący w turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do działań promocyjnych i reklamowych rozgrywek.

Turniej będzie rozgrywany piłkami firmy „MIKASA”, które zapewnia organizator.

Do rozgrzewki drużyny muszą posiadać własne piłki.

Zawodnicy przygotowują się do spotkań poza wydzielonymi boiskami.

Przed meczem para ma prawo do 2 minutowej rozgrzewki na boisku.

Przed pierwszymi dwoma meczami turnieju para ma prawo do 10 minutowej rozgrzewki na boisku.

Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry.

W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy.

Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją pary z rozgrywek lub z finału rozgrywek.

Marek Kuskowski, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi

plakat puchar zdrojowy

 

 

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “

  1. pikolo

    kobicujących pań?