Naszymi OSP możemy się pochwalić!

osp_rosjanie_6

osp_rosjanie_6W dniach 20 – 22 czerwca, z inicjatywy Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, na terenie powiatu gołdapskiego przebywała delegacja z obwodu kaliningradzkiego, w skład której wchodzili przedstawiciele samorządów lokalnych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, Sądu Konstytucyjnego Obwodu Kaliningradzkiego. Celem wizyty było zapoznanie się z systemem działania polskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Prawodawstwo rosyjskie nie tylko dopuszcza, ale wręcz zaleca lokalnym samorządom tworzenie drużyn strażaków – ochotników. W praktyce jednak istnieją one tylko na papierze. Tymczasem Polska może pochwalić się na tym polu potężnymi, sięgającymi średniowiecza tradycjami. Gości interesowało nie tylko zaangażowanie OSP w akcje ratowniczo-gaśnicze, ale także działalność w sferze ochrony środowiska, kultury i sportu. Drużyny z Żytkiejm i Dubeninek, które wizytowano, mogą pochwalić się na tym polu licznymi sukcesami.

Rosjanie – oprócz wspomnianych wyżej OSP – odwiedzili także Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Byli pod wielkim wrażeniem stopnia wyszkolenia strażaków, jakości i różnorodności sprzętu, a także funkcjonalności budynków komendy.

Wizyta stanowiła element projektu „Ochotnicza Straż Pożarna jako osnowa dla rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami z obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

osp_rosjanie_1 osp_rosjanie_2 osp_rosjanie_3 osp_rosjanie_5 osp_rosjanie_4 osp_rosjanie_7


Aktualności

Powiązane artykuły