Finał Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych RWJM

W Giżycku, 19 czerwca odbył się III etap Olimpiady Ekologicznej Szkół Podstawowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich. Temat tegorocznej Olimpiady to „Świat roślin Regionu Wielkich Jezior Mazurskich ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych”.
I etap konkursu, do którego przystąpiło 732 uczniów z 49 szkół, został przeprowadzony w szkołach i polegał na napisaniu testu. W II etapie zakwalifikowani uczniowie pisali pracę indywidualną obejmującą obserwację prowadzonej hodowli oraz przystąpili do kolejnego testu wiedzy. Do III etapu zakwalifikowało się 62 uczniów z 33 szkół. Podczas tego etapu uczniowie po raz trzeci pisali test sprawdzający wiedzę na temat roślinności naszego regionu oraz znajomość podstawowych problemów ekologicznych. Spośród tych uczniów wyłoniono 10 laureatów Olimpiady, którzy ustnie, przed komisją konkursową, w obecności wszystkich uczestników i ich opiekunów, opowiadali na pytania oraz rozpoznawali wylosowany zestaw roślin.
Wśród najlepszej dziesiątki Olimpiady znaleźli się uczniowie gołdapskich szkół: Edyta Ołów i Jacek Szrejder ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Monika Stepanik ze Szkoły Podstawowej nr 2. Wszyscy są uczniami klas szóstych, do Olimpiady przygotowywali się pod opieką Danuty Boguskiej i Małgorzaty Wojciechowskiej-Gutowskiej.
Gratulujemy, życzymy wytrwałości i sukcesów w gimnazjalnych potyczkach naukowych.


Aktualności

Powiązane artykuły