Bezpieczne wakacje z pogranicznikami

bezpiecznie w wakacje_dom polonii

bezpiecznie w wakacje_dom poloniiJak bezpiecznie wypoczywać? Co robić w nagłych wypadkach? Jak udzielać pierwszej pomocy? Funkcjonariusze Straży Granicznej w czerwcu prowadzili działania edukacyjne w obszarze zasad bezpiecznego wypoczynku.

Spotkania odbywały się zarówno na terenie obiektów Straży Granicznej, jak i w placówkach oświatowych miejscowości przygranicznych.

Bliskie położenie miejscowości wypoczynkowych względem przebiegu granicy państwowej stanowi oczywisty argument do prowadzenia zajęć edukacyjnych i uczulanie na kwestie bezpieczeństwa. Podobne wizyty odbywają się w ośrodkach wczasowych i sanatoriach.

Już rozpoczął się cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą z Mińska w Domu Polonii w Żytkiejmach. Kolejne turnusy przechodzą spotkania informacyjno-szkoleniowe z udziałem Straży Granicznej. Funkcjonariusze z placówki w Dubeninkach podkreślają, by młodzi turyści z uwagą zwiedzali tereny przygraniczne i stosowali się do tablic informacyjnych w pobliżu granicy państwowej.

Przedstawiciele formacji zwrócili też uwagę na bezpieczeństwo w podróży poza granice kraju. Konieczność posiadania odpowiednich dokumentów, zabezpieczenie bagażu, postępowanie z bagażem, wskazanie miejsc, w których można otrzymać pomoc – to zagadnienia niejednokrotnie decydujące o szczęśliwym przebiegu urlopu.

Zaczęły się wakacje dla najmłodszych i okres skoncentrowania uwagi służb poszanowania prawa na kwestiach bezpieczeństwa wypoczywających na Warmii i Mazurach. Każde spotkanie przynosi wymierne korzyści zarówno dla młodzieży szkolnej, jak i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Każda ze stron wzbogaca doświadczenie i zdobywa cenną wiedzę na ważne tematy. (W-MOSG)

bezpiecznie w wakacje_zytkiejmy

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły