Apel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

do przedsiębiorców oraz kierowców samochodów ciężarowych i pojazdów wykonujących przewozy drogowe towarów niebezpiecznych o ograniczenie przewozu ww. towarów w okresie trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, tj. w dniach: 8 czerwca – 1 lipca 2012 roku.
W dniach od 8 czerwca do 1 lipca 2012 roku na terenie kraju odbywać się będą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Wiąże się z tym wzrost natężenia ruchu pojazdów i osób pieszych na drogach.
Apeluję do przedsiębiorców oraz kierowców pojazdów ciężarowych i pojazdów wykonujących przewozy drogowe towarów niebezpiecznych o ograniczenie transportu w tych dniach, w szczególności na drogach krajowych nr 7, 15, 16, 22, 51, 57 i 58, na całej długości ich przebiegu przez teren województwa warmińsko-mazurskiego.
W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zarówno kibiców i turystów, jak i osób, które będą wykonywać swoją pracę, kierując pojazdami ciężarowymi, apeluję o rygorystyczne przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie ruchu drogowego oraz przewożonych ładunków i materiałów niebezpiecznych.
Pragnę przypomnieć, również o czasowych ograniczeniach oraz zakazie ruchu niektórych pojazdów, wynikających z zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie czasowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. 2007, Nr 137 poz. 1040 z późn. zm.).

 


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Apel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

  1. XYZ

    Nasz wojewoda stał się ostatnio bardzo aktywny. Wcześniej wykonywał telefony do ranych nakazując im głosowanie za fundacją, a teraz ustawia samochody. Gratuluję zaangażowania.

    Nikt jeszcze nie głosował.
    Please wait...