Z tych środków skorzystają również osoby po pięćdziesiątce

rada_zatrudnienia_2

rada_zatrudnienia_2Odbyło się kolejne spotkanie Rady Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Prowadziła wicestarosta Ewa Bogdanowicz. Bardzo istotną informacją przekazaną przez dyrektora Wojciecha Hołdyńskiego jest pozyskanie dodatkowych środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

 

Kilka urzędów pracy w regionie w efekcie skutecznych aplikacji dostało z rezerwy ministra dodatkowe pieniądze na tzw. programy specjalne.

W przypadku powiatu gołdapskiego jest to kwota 510 000,00 zł, która będzie przeznaczona na dwa programy, umożliwiające aktywizację zawodową 49 bezrobotnym, mającym mniej niż 30 lat oraz 23 bezrobotnym powyżej 50. roku życia.

Uzyskanie pomocy przez bezrobotnego zależy m.in. od spełnienia jednego z warunków: braku kwalifikacji zawodowych, braku wykształcenia średniego, posiadania statusu osoby długotrwale bezrobotnej, zamieszkiwania na terenie wiejskim, objęcia wcześniej usługą lub instrumentem rynku pracy.

Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała zaproponowane rozdysponowanie dodatkowych środków.

Po pozyskaniu dodatkowych środków gołdapski PUP dysponuje w tym roku sumą 3 961 800,00 zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

rada_zatrudnienia_1 rada_zatrudnienia_3


Aktualności

Powiązane artykuły