Stanowiliśmy jedną wielką rodzinę

Dobiegła końca wizyta uczniów i nauczycieli z partnerskiego miasta Stade (Dolna Saksonia – Niemcy), ze szkół realnych Hohenwedel i Camper Hohe, która odbywała się w dniach od 7. 05 do 13. 05. 2012 roku w ramach wymiany międzyszkolnej w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Ze strony Stade opiekunami byli pani Ruth Berkowsky i pan Hans – Heinrich Liebig,  ze strony Gołdapi: panie: Bożena Kalinowska, Elwira Rakowska – Karwel i Wioletta Werner – Wysocka.

Wymiana trwa już od 2009 roku. To wtedy po raz pierwszy grupa uczniów z gołdapskiego gimnazjum wyjechała z dwoma nauczycielami do Stade. Teraz do wymiany doszło już po raz czwarty i żadna ze stron nie wyobraża sobie, by nasza przyjazna współpraca mogła się zakończyć.

Goście z Niemiec przyjechali 7. 05 2012 roku w poniedziałek o godz. 17.00, po długiej i wyczerpującej podróży, ale z uśmiechem na bladych, zmęczonych twarzach. Po ciepłym powitaniu uczniowie natychmiast rozjechali się do domów rodzinnych swoich polskich przyjaciół, a nauczyciele zostali zakwaterowani w Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap w Gołdapi. Wieczorem młodzież poznała rodziny, a opiekunowie zostali powitani na uroczystej kolacji przez przedstawicieli Rady Miasta: pana Ryszarda Wrzoska – Przewodniczącego Komisji Oświaty, pana Piotra Kuśtowskiego, panią  Irenę Wojnikiewicz – Kierownika Wydziału Oświaty, Przewodniczącą Rady Rodziców i oczywiście przez p. Dyrektor Bożenę Kalinowską i panów wicedyrektorów: Jarosława Żukowskiego i Zbigniewa Lewickiego.

Drugi dzień nazwaliśmy dniem Gołdapi. Zaraz po śniadaniu wszyscy uczestnicy wymiany zostali uroczyście przyjęci w świetlicy gimnazjum przez Dyrekcję szkoły i nauczycieli. Były wzruszające przemówienia i prezenty powitalne. Przed południem przyszedł czas na rowery wodne i kajaki. Niektórym nie wystarczyła tylko jedna przejażdżka po pięknym gołdapskim jeziorze. Świeciło słońce, śpiewały ptaki, było cudownie. Po obiedzie zwiedzaliśmy Gołdap i okolice: przejście graniczne z Rosją, sanatorium, Specjalną Strefę Ekonomiczną, bunkry w lesie, centrum miasta, Piękną Górę i zabytkową wieżę ciśnień, z której szczytu obserwowaliśmy miasto, jedząc pyszne lody. Tego dnia przywitali nas też pan Burmistrz Miasta i Gminy Gołdap pan Marek Miros oraz pani sekretarz Jolanta Mogielnicka. Pan Burmistrz chyba bardzo lubi spotkania z aktywną młodzieżą, bowiem poświęcił nam dużo swojego bardzo cennego czasu.

Trzeci dzień nazwaliśmy dniem szkoły. Przyszedł czas na naukę. Uczniowie ze Stade brali aktywny udział w lekcjach, a na zajęciach z języka niemieckiego odgrywali rolę nauczycielskich asystentów. Po wspólnym obiedzie realizowaliśmy projekt: „Graffiti i puzzle przyjaźni”. Bawiliśmy się doskonale, wspominaliśmy wspólnie przeżywane dni w Polsce i w Niemczech. „Puzzle przyjaźni” wykonali pan Wojciech i Maciej Karwel, za co młodzież składa serdeczne podziękowanie, pomocy podczas tworzenia ściany graffiti udzieliła nam pani Katarzyna Boruc. Dużo rozmawialiśmy o przyjaźni i wzajemnym zrozumieniu. Wieczorem harcerze pod przewodnictwem komendantki Hufca ZHP p. Teresy Polnik, zorganizowali nam ognisko, umilając czas śpiewem i graniem na gitarach na polanie udostępnionej nam przez OSiR. To jeszcze nie był koniec, bo pełna energii młodzież postanowiła zagrać mecz na boisku. Mimo bezlitosnych komarów gra trwała do nocy.

Czwartek był dniem zwiedzania i rozrywki. Wraz z towarzyszącym nam księdzem Cezarym Dziekanowskim, pełniącym rolę przewodnika, pojechaliśmy zobaczyć zabytkowe wiadukty w Stańczykach i do miejsca, gdzie się spotykają granice Polski, Litwy i Rosji. Funkcjonariusz straży granicznej ciekawie opowiadał o trójstyku. Potem pojechaliśmy do Suwałk. Tam było kino, KFC, rozrywka. Wróciliśmy bardzo zmęczeni. Mimo to wieczorem znowu był sport. Co młodość, to młodość! Uczestnicy nie chcieli zmarnować żadnej chwili.

W piątek uczestniczyliśmy w Święcie Szkoły, graliśmy w badmintona, piłkę siatkową i pływaliśmy na basenie. A potem pozostało już tylko smutne pożegnanie, podziękowania i ostatnie godziny spędzone z rodzinami.

Było cudownie. Tak jak podczas pożegnalnej kolacji powiedziała pani Dyrektor: „przez tydzień stanowiliśmy jedną wielką rodzinę”. Wielki żal, że to już koniec. Trzeba wrócić do codzienności. Pocieszeniem jest fakt, że za rok znowu spotkamy się w Stade, wprawdzie już z innymi uczestnikami wymiany, ale my przecież chcemy poszerzać krąg naszych przyjaciół.

Za ten wspaniały tydzień dziękujemy Panu Burmistrzowi Markowi Mirosowi, Radzie Miasta, Fundacji: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży za udzielone wsparcie finansowe oraz pomoc w umacnianiu przyjaźni polsko – niemieckiej, Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap, Panu Marianowi Mioduszewskiemu kierownikowi Hali – Basen, Panu Markowi Kuskowskiemu Dyrektorowi OSiR w Gołdapi, Dyrekcji Gimnazjum, zaangażowanym nauczycielom. Serdecznie dziękujemy rodzicom za to, że zajmowali się gośćmi jak własnymi dziećmi. Przez cały czas była z nami przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Iwanowska wraz z mężem. Dziękujemy za pomoc i piękne przedstawienie historii miasta.

Dziękujemy Wam, uczniowie, za serdeczność, zaangażowanie, przyjaźń, wspaniałe zachowanie.

 

Koordynatorzy wymiany polsko – niemieckiej:

Elwira Rakowska – Karwel

Wioletta Werner – Wysocka


Aktualności

Powiązane artykuły