Szansa na przebudowę ulicy Górnej

herb_powiatu

herb_powiatuW wyniku poczynionych uzgodnień pomiędzy Radą Miejską w Gołdapi i Radą Powiatu Gołdapskiego w marcu ubiegłego roku pojawiła się szansa na budowę drogi powiatowej nr 4806 N – ulicy Górnej w Gołdapi. Oba samorządy zadeklarowały partycypowanie w kosztach dot. wkładu własnego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W ślad za tym Powiat Gołdapski przygotował Dokumentację projektową, oraz Studium Wykonalności Projektu i złożył wniosek aplikacyjny. Zaangażowane na ten cel środki wyniosły 64 tys. złotych. Niestety projekt nie uzyskał satysfakcjonującej oceny Instytucji Zarządzającej RPOWiM, tym samym oczekiwana przez oba samorządy i społeczność lokalną inwestycja nie weszła do realizacji.

W bieżącym roku pojawiła się szansa ponownego aplikowania o środki zewnętrzne w proporcji 70% do 30% (wkład własny) w terminie do 11-go maja. Aby sprostać warunkom konkursowym należało zaktualizować Dokumentację Projektowo-kosztorysową i Studium Wykonalności Projektu.
Niestety kolejną barierą, która pojawiła się praktycznie już w terminie aplikowania jest odwołanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi, wniesione przez jej Prezesa od decyzji Starosty Gołdapskiego zmieniającej wydane pozwolenia na budowę przedmiotowej drogi. Przedmiotem zaskarżenia jest brak zgody SM na „objęcie pozwoleniem na budowę” części dwóch działek znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej, a których części ( pow. 101 m2 i 48 m2) w marcu 2011r. umowami dzierżawy Zarząd SM oddał do używania powiatowi – z przeznaczeniem na budowę chodnika, w ramach planowanej inwestycji realizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych. W ślad za powyższym odwołaniem Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej złożył wypowiedzenie umów dzierżawy na cząstkową dyspozycję działek do Zarządu Dróg Powiatowych.

Rozpatrzenie Odwołania przez organ wojewody i uchylenie skarżonej decyzji, spowoduje realne zagrożenie inwestycji, gdyż tym samym upłynie termin aplikowania o finansowanie. Zdając sobie z tego sprawę Starosta Gołdapski podjął próbę porozumienia się z prezesem SM, co miało miejsce 27 marca, a wynikiem czego była deklaracja wycofania odwołania i wypowiedzenia umów dzierżawy ze strony SM. Jednakże fakty nie nastąpiły zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

W tej sytuacji mając na względzie jedyną możliwość wybrnięcia z sytuacji patowej, nie tracąc cennego czasu, podjęto decyzję zmiany trasy przebiegu ulicy na części spornych działek, projektując jezdnię w pasie drogowym ale bez chodnika, uwzględniając w całości odwołanie strony skarżącej poprzez zmianę decyzji.

Małgorzata Lenarczyk

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska


Aktualności

Powiązane artykuły

4 komentarzy do “Szansa na przebudowę ulicy Górnej

 1. rewa

  czy ktoś może wytłumaczyć ALE O CO CHODZI?????????????????

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Mówi się: Ale o ssso chodzi

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 2. Franek

  Z treści dość nieudolnie aplikowanego pisma z dnia 10.04.2012 r wynika , że Starostwo ciągle ma szanse , której nie potrafi wykorzystać.
  Panie Starosto ! rozumiem,że ten elaborat podpisany przez panią Lenarczyk jest informacją dla mieszkańców. A jeśli tak to proszę o wyjeśnienie co oznacza zdanie ?
  „W bieżącym roku pojawiła się szansa ponownego aplikowania o środki zewnętrzne i td,” Krótko mówiąc czy ulica Górna będzie remontowana,czy nie będzie ?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 3. lenox

  zapewne chodzi o wybudowanie podziemnego tunelu pod rzeczka w okolicy dawnej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej…

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...