Zawód moich marzeń – konkurs dla gimnazjalistów


Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów kl. III gimnazjum którzy stoją właśnie przed wyborem kierunku dalszego kształcenia. Pokażmy, że szkoła zawodowa to szkoła pozytywnego wyboru.

Konkurs nosi tytuł: „Zawód moich marzeń”

Do konkursu można zgłaszać:
– prace plastyczne wykonane w dowolnej technice na papierze formatu A4,
– prezentacje multimedialne wykonane w programie PowerPoint,
– filmy ( maks. 10 min.) nagrane dowolnym sprzętem (kamera, telefon komórkowy), w formacie avi

Konkurs trwa do końca kwietnia 2012 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 maja 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi.

O szczegóły konkursu pytajcie wychowawców kl. III w swoich szkołach.

Serdecznie zapraszamy !

Zespół Doradców-Konsultantów powiatu gołdapskiego: Bożena Chilicka i Paweł Iwanowski

Adres siedziby zespołu – LO Gołdap, ul. Księdza J. Popiełuszki 2, tel. 6150699
Poniedziałek: 8.00 – 12.00, Czwartek: 12.00 – 16.00

Konkurs realizowany jest w ramach pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, będącego częścią projektu „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”. Projekt jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Aktualności

Powiązane artykuły