O współpracy gminy Gołdap z NGO


Szanowni Państwo – w załączeniu zaproszenie Pani Justyny Charkiewicz do przesyłania uwag dotyczących raportu z programu współpracy gminy Gołdap z NGO w 2011 r.
Zachęcam do zapoznania się i przesłania uwag i opinii. Pozdrawiam Zbyszek Mieruński.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania, które odbyło się 19 października 2011r. w sprawie konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 przedstawiam przygotowany raport z realizacji Programu współpracy za rok 2011. Również Państwa organizacje mogą zgłaszać uwagi i opinie odnośnie Programu do czego zachęcam. Program omówiony zostanie podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w dniach 14 i 16 marca 2012r. Uwagi i opinie przyjmowane będą w terminie do 12 marca do godziny 15.00 wyłącznie pod adresem elektronicznym: fundusze@goldap.pl . Program współpracy na rok 2011 znajduje się pod następującym linkiem…

Justyna Charkiewicz

Pełnomocnik Burmistrza Gołdapi ds. współpracy z organizacjami pozarządowym

Wszystkie szczegóły dostępne tutaj…


Aktualności

Powiązane artykuły