O przemocy i Niebieskiej Karcie

W dniach 12-20 marca odbył się cykl spotkań uczniów klas pierwszych i drugich Liceum Ogólnokształcącego z dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, panią Agnieszką Iwanowską. Spotkania te miały na celu przybliżenie młodzieży problemu przemocy w rodzinie oraz procedury „Niebieskiej Karty”. Pani dyrektor mówiła o tym, jak reagować na przemoc, gdzie szukać pomocy, w jaki sposób zakłada się „Niebieską Kartę” sprawcy przemocy.
Podobne spotkanie miała również kadra pedagogiczna, na szkoleniowej radzie pedagogicznej, dnia 22 marca, ponieważ każdy nauczyciel ma obowiązek informowania odpowiednich służb, gdy poweźmie wiadomość, że jego uczeń doświadcza przemocy w domu.
W październiku ubiegłego roku weszło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. Szkoła ma obowiązek uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty”, jeśli zaistniało podejrzenie stosowania wobec ucznia przemocy domowej.


Aktualności

Powiązane artykuły