Mistrz gramatyki

W gołdapskim gimnazjum, 22 marca odbył się po raz kolejny szkolny konkurs „Mistrz gramatyki języka niemieckiego”. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania i wzbogacanie wiedzy uczniów dotyczącej gramatyki języka niemieckiego oraz rozwijanie umiejętności rywalizowania w przyjaznej atmosferze. Konkurs cieszył się dużą popularnością. Skierowany był do uczniów klas trzecich, jednak do rywalizacji przystąpili również uczniowie z klas drugich. Test konkursowy składał się z dziewięciu zadań, które sprawdzały znajomość zasad gramatyki i umiejętność ich zastosowania.

Mistrzem Gramatyki 2012 został uczeń klasy 3a Michał Iwanowski. II miejsce zajęła Gabriela Karbowska z klasy 3s oraz trzecie miejsce Adam Wasilewski z klasy 3a. Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz oceny celujące, pozostali uczestnicy konkursu otrzymają oceny bardzo dobre. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Elwira Rakowska – Karwel, Marta Piechocka i Urszula Bernatowicz – Nyga. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!

Urszula Bernatowicz – Nyga


Aktualności

Powiązane artykuły