Idea Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na szkolenie  „Idea Ekonomii Społecznej”.
Szkolenie odbędzie się 20 marca w godzinach 9.00 – 15.45 w Gołdapi. O miejscu szkolenia poinformujemy w terminie późniejszym.
Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych, które korzystają ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie bądź są uczestnikami Klubów i Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Program szkolenia:
09:00 – 10:30 Przywitanie uczestników szkolenia. Historia ekonomii społecznej.
10:30 – 10:40 Przerwa kawowa
10:40 – 12:10 Cechy instytucji ekonomii społecznej oraz uwarunkowania prawne i instytucjonalne.
12:10 – 12:40 Przerwa obiadowa
12:40 – 14:10 Grupy zagrożone wykluczeniem. Korzyści społeczno–gospodarcze wynikające z funkcjonowania przedsiębiorstw i podmiotów ES.
14:10 – 14:20 Przerwa kawowa
14:20 – 15:50 Dobre przykłady – przedsiębiorstwa społeczne w praktyce.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres u.hulanicka@screp.pl lub faksem pod numer 55/248-10-90.
Szkolenie jest organizowane przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” – partnera w realizacji projektu Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Formularz zgłoszenia dostępny jest również na stronie www.owies.adelfi.pl oraz www.screp.pl w zakładce OWIES EŁK.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Agnieszka Pacewicz – Specjalista ds. informacji i promocji
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej
Tel.87/737-78-45  www.owies.adelfi.pl
Formularz zgłoszeniowy


Aktualności

Powiązane artykuły