Gimnazjaliści mówią: „STOP cyberprzemocy!”

stop_cyberprzemocy_6

stop_cyberprzemocy_6Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwujemy wśród dzieci i młodzieży wrastającą skalę tzw. cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych.

Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że różnych form przemocy w Sieci doświadcza ponad połowa młodych internautów. Wysoką skalę i wagę problemu potwierdzają też coraz częstsze doniesienia medialne o tego typu zdarzeniach. Dzieci i młodzież często podejmują działania określane mianem cyberprzemocy, nie mając świadomości możliwych konsekwencji. Tymczasem specyfika mediów elektronicznych sprawia, że intensywność i zasięg doznawanej przez ofiary krzywdy przekracza czasami ich możliwości poradzenia sobie z taką, nawet pozornie błahą, sytuacją i może prowadzić to prawdziwej tragedii. Zapobieganie cyberprzemocy wymaga uświadomienia użytkownikom Internetu, na czym polega ten problem i jakie może mieć konsekwencje zarówno dla ofiary jak i sprawcy. Dzieci muszą też wiedzieć, jak się zachować w sytuacji doświadczania przemocy w Sieci, gdzie szukać pomocy. Dostrzegając ten problem, gimnazjalna grupa projektowa pod kierunkiem Anety Wojnar-Konopki i Wiesławy Kuglarz przeprowadziła wśród uczniów klas pierwszych gimnazjum cykl warsztatów pod hasłem: „STOP cyberprzemocy!”. To już kolejna edycja zajęć organizowanych we współpracy z „Fundacją Dzieci Niczyje”. Warsztaty przygotowali i przeprowadzili uczniowie kl. Ic i Ij: Zuzanna Osiecka, Ewa Ejsmont, Magda Grygo, Filip Giczewski, Adrian Wójcik.


Aktualności

Powiązane artykuły