Żłobek 1 procenta


Gołdapski Fundusz Lokalny uruchamia projekt wspierający nowe, młode stowarzyszenia z terenu powiatu gołdapskiego. Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, które zarejestrowały się po 1 lipca 2009 roku (działają nie dłużej niż 2,5 roku), zapraszamy do współpracy w pozyskiwaniu 1% na ich działalność. Warunkiem uczestnictwa w projekcie są cele statutowe zbliżone do celów statutowych Gołdapskiego Fundusz Lokalnego, a więc rozwój społeczny, działalność charytatywna, działania na rzecz dobra wspólnego.
Zainteresowanych szczegółami proszę o kontakt mailowy.
Pozdrawiam Zbyszek Mieruński


Aktualności

Powiązane artykuły