20 – 25 luty 2012 r. – Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

tydzien_pomocy_2012-1

tydzien_pomocy_2012-1W przyszłym tygodniu rozpoczyna się kolejna już ogólnopolska akcja pn. „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Przedsięwzięcie, któremu patronuje Ministerstwo Sprawiedliwości skupia wiele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

W ramach organizowanej akcji w dniach 20 – 25 lutego osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz ofiary przemocy rodzinnej będą mogły uzyskać informacje i porady na temat przysługujących im praw jak również niezbędną pomoc psychologiczną. Podobnie jak w latach ubiegłych zainteresowane osoby będą mogły spotkać się z pracownikami socjalnymi, psychologami, prawnikami, terapeutami uzależnień oraz policjantami miejscowej komendy. (IS)

W Gołdapi specjaliści będą pełnić dyżury w siedzibie PCPR ul. Wolności 11

zgodnie z harmonogramem

Dzień tygodnia Godziny dyżuru Miejsce Specjaliści
Poniedziałek 10.00-14.00 GFL Pracownik socjalny OPS w Gołdapi, pracownik socjalny PCPR, policjant, psycholog,
Wtorek 8.00-12.00

10.00-12.00

8.00-10.00

GFL Pracownik socjalny OPS i PCPR, policjant, psycholog,

terapeuta uzależnień,

prawnik

Środa 10.00-14.00

10.00-12.00

GFL Pracownik socjalny OPS i PCPR, policjant, psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień
Czwartek 14.00-18.00

16.30-18.30

GFL

PCPR

Pracownik socjalny OPS i PCPR, policjant, terapeuta uzależnień, prawnik,

psycholog

Piątek 10.00-14.00

12.00-14.00

GFL Pracownik socjalny OPS i PCPR, policjant, psycholog, prawnik,

terapeuta uzależnień

Sobota 10.00-14.00 PCPR Pracownik socjalny OPS i PCPR, policjant, terapeuta uzależnień, psycholog

 

W Dubeninkach specjaliści będą pełnić dyżur we wtorek 21 lutego w godzinach 10:00 – 14:00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik socjalny PCPR i dzielnicowy

natomiast w Baniach Mazurskich w piątek 24 lutego.


Aktualności

Powiązane artykuły