Zapraszam na spotkanie…


Gołdapskiego Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 10 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 w siedzibie Gołdapskiego Fundusz Lokalnego, ul. Wolności 11.
Program spotkania:
1. Przedstawienie i omówienie aktualnych spraw związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych w gminach, powiecie i województwie.
2. Wypracowanie rekomendacji do działania Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi w roku 2012 i latach następnych.
3. Wybór i rekomendowanie 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej do wyboru zadań publicznych wspieranych przez Powiat Gołdapski.
4. Wybór i rekomendowanie 3 przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej do wyboru zadań publicznych wspieranych przez Gminę Gołdap.
5. Omówienie udziału przedstawicieli organizacji w pracach Komisji w gminie Banie Maz., i Dubeninki.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przypominam, iż Gołdapskie Forum Organizacji Pozarządowych jest nieformalnym miejscem spotkania wszystkich organizacji pozarządowych z terenu powiatu gołdapskiego zainteresowanych rozwojem współpracy pomiędzy organizacjami i innymi podmiotami z terenu powiatu gołdapskiego.

Zapraszam przedstawicieli wszystkich organizacji
Zbigniew Mieruński
przewodniczący GFOP


Aktualności

Powiązane artykuły