Pamiętajmy o bezdomnych i samotnych


Okres zimowy niesie dla osób bezdomnych zagrożenia utraty zdrowia a nawet życia z powodu wychłodzenia organizmu. Wiele z tych osób, pomimo świadomości tego zagrożenia, nie zmienia w tym okresie trybu życia i nie szuka właściwej ochrony przed chłodem.

Widząc osobę narażoną na wychłodzenie pomóżmy jej i nie bądźmy bezduszni. W związku z utrzymującymi się silnymi mrozami gołdapscy policjanci zwracają się z apelem do mieszkańców powiatu o reakcję w każdym przypadku jeśli zauważymy leżącego czy śpiącego człowieka. Nie bądźmy także obojętni na los osób starszych i schorowanych. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub 997

 

Gołdapscy policjanci, jak co roku w w tym okresie podejmują działania, aby pomóc tym, których życie i zdrowie może być zagrożone z powodu chłodów. Funkcjonariusze prewencyjnie kontrolują miejsca, w których mogą przebywać bezdomni m. in klatki schodowe,  piwnice budynków mieszkalnych i opuszczone zabudowania oraz ogródki działkowe.

 

Apelujemy do wszystkich posiadających informacje o miejscach pobytu osób bezdomnych o przekazywanie ich do właściwych instytucji, także Policji. Zwróćmy również uwagę na osoby samotne zamieszkujące w naszym otoczeniu, być może są to osoby schorowane, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Pamiętajmy, że często jeden telefon może uratować komuś życie.

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych o numerze 0 800 165 320. To właśnie pod tym numerem telefonu osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego. Wszelkie sygnały o zagrożeniach prosimy kierować na numer infolinii lub numery alarmowe służb porządkowych i ratunkowych.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.olsztyn.uw.gov.pl. znajduje się aktualny wykaz schronisk i ośrodków wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich.

Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0°C może być odczuwalny dla człowieka tak, jak temperatura poniżej -30°C. Takie warunki atmosferyczne mogą być przyczyną odmrożeń i wychłodzenia organizmu. Wychłodzenie jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej 35°C. Jego objawami są: zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia mowy, senność.

Widząc osobę narażoną na wychłodzenie pomóżmy jej i nie bądźmy obojętni. Pamiętaj – Twój jeden telefon może ocalić komuś życie, wystarczy zadzwonić na telefon alarmowy 997 lub 112. (IS)


Aktualności

Powiązane artykuły