Kochasz ptaki – przyłącz się do naszego OTOP

mazur

mazurZachęcamy wszystkich do przyłączenia się do naszej lokalnej grupy OTOP, zapraszamy do wybrania się z nami na wycieczkę do lasu lub nad jezioro, aby wspólnie nauczyć się rozpoznawania ptaków.
Każdy wie, że Mazury są regionem pięknym, dzikim i cennym. Cennym szczególnie przyrodniczo ze względu na wspaniałe czyste jeziora i puszcze, w których żyją wilki, rysie, żubry i niezliczone ilości innych ssaków, płazów, gadów i ptaków. Nie stanowi większego problemu zaobserwowanie bielika polującego nad jeziorem, gdyż jest ich tu ponad sto par. Nie sztuką jest również znalezienie wioski, w której na co drugim dachu gniazdo swoje założyły bociany, a pod dachem jaskółki ulepiły swoje domki. Z podobną łatwością można wypatrzeć lub usłyszeć nawołujące się żurawie gniazdujące w podmokłych lasach lub żerujące pośród pól.
Dla przyrodnika hasło „Mazury cud natury” nie jest tylko sloganem reklamowym, ale stwierdzeniem faktu. Faktem, jest też to, że przyrodników w naszym rejonie Mazur jest garstka, wielokrotnie mniej niż chronionych bielików czy płochliwych bocianów czarnych. Aby móc chronić przyrodę, propagować jej walory ta niewielka grupa ludzi postanowiła zjednoczyć się i zrobić coś wspólnie. Tak kilka tygodni temu powstała Mazurska Grupa Ornitologiczna będąca lokalną grupą Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Towarzystwo to powstało w początku lat dziewięćdziesiątych i obecnie jest największą organizacją chroniącą przyrodę w kraju. Jest również jedynym w kraju partnerem BirdLife International , organizacji zajmującej się ochroną ptaków na całym świecie.
Jako Mazurska Grupa Ornitologiczna OTOP, w pierwszym etapie działalności chcemy skupić się na edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży oraz wszystkich chcących razem z nami poznawać przyrodę regionu. Jesteśmy gotowi do współpracy ze szkołami, klubami i organizacjami. Będziemy regularnie organizowali wycieczki i zajęcia podczas, których każdy będzie mógł nauczyć się rozpoznawać ptaki. Drugim torem naszego działania będą badania terenowe ukierunkowane na szczegółowe rozpoznanie walorów przyrodniczych Puszczy Rominckiej, Puszczy Boreckiej, Lasów Skaliskich , Wielkich Jezior Mazurskich, Wzgórz Szeskich oraz szeregu mniej znanych miejsc. Mazurska Grupa Ornitologiczna OTOP objęła zasięgiem swojego działania powiaty: gołdapski, ełcki, węgorzewski, olecki i giżycki lecz nie oznacza to, że nie interesują nas ptaki dalszych okolic. Mamy zamiar regularnie odwiedzać Suwalszczyznę, Warmię i Mazury Zachodnie.
Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do naszej lokalnej grupy OTOP, zapraszamy do wybrania się z nami na wycieczkę do lasu lub nad jezioro, aby wspólnie nauczyć się rozpoznawania ptaków.
Najbliższa wycieczka odbędzie się w ostatni weekend stycznia (28-29.01.2012) w ramach corocznej, ogólnopolskiej akcji Zimowego Ptakoliczenia Nie ma żadnych ograniczeń dla chcących uczestniczyć w liczeniu – każdy może notować, ilu przedstawicieli danego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem , okoliczny park czy las. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.
Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestniczących w akcji wolontariuszy możemy tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze roku ptaków. Możliwe jest również zauważanie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie. Np. w 2007 roku kwiczoł znalazł się na pierwszym miejscu w kraju, jeśli chodzi o liczebność, a rok wcześniej zajmował pozycję 15. Dzięki ponad dwóm tysiącom wolontariuszy wiemy, że 5 lat temu w Polsce miał miejsce bardzo silny przelot kwiczołów – w niektórych miejscach widywano stada liczące kilkaset, a nawet powyżej tysiąca osobników !
Wszelkie szczegóły dotyczące Zimowego Ptakoliczenia w naszym regionie będą ogłoszone na plakatach. Można również pisać na adres mazurska@otop.org.pl
(SC)

dzięcioł średni Giżycko

gęś sp. 1


Aktualności

Powiązane artykuły