Jasełka na Podlasiu

Hanna Szymanderska w książce „Polskie tradycje świąteczne” podaje, iż pomysł urządzania wigilijnych przedstawień przypisywany jest świętemu Franciszkowi z Asyżu. Dzięki franciszkanom zwyczaj ten szybko rozprzestrzenił się po całej Europie. Do Polski trafił w XIII wieku. 

W naszym kraju przedstawienia te miały swoisty, często narodowy charakter. Nazwano je jasełkami od słowa jasła, które oznaczało zagrody pod żłobem i karmniki dla bydła. Przez wieki jasełka stały się nieodłącznym elementem polskich tradycji bożonarodzeniowych.

Dziś w kościele św. Józefa  na Podlasiu przedstawienie „Aniołkowe jasełka”  zaprezentowali uczniowie kl. III b Szkoły Podstawowej nr 2  w Gołdapi.  Oczywiście najwięcej wzruszeń dostarczyło to wydarzenie rodzicom młodych artystów, którzy wraz z Heleną Galińską i Anną Putrą bardzo zaangażowali się w przygotowanie inscenizacji.   Mamy nadzieję, że również pozostałym oglądającym sprawiło radość i skłoniło do chwili refleksji nad istotą Bożego Narodzenia.

Na zakończenie dyrektor  Stefan Piech podziękował proboszczowi  księdzu Andrzejowi Jarząbkowi  za  owocną współpracę oraz  wszystkim dobroczyńcom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi.

Helena Galińska


Aktualności

Powiązane artykuły