Świetlice wiejskie

switlica_zelazki
switlica_zelazkiSzanowni Państwo – przeczytałem w internecie że na komisjach w spr. budżetu toczy się dyskusja m.in. na temat świetlic wiejskich. Oto moja opinia w tej sprawie:
Świetlice wiejskie 

Sprawa funkcjonowania świetlic wiejskich jest nieco szersza niż rzucanie pojedynczych zdań, haseł, które niczego nie rozwiązują. Świetlica, czy patrząc szerzej przestrzeń publiczna na wsiach, to dobre pole do rzeczywistej współpracy samorządu i mieszkańców oraz miejscowych organizacji pozarządowych. Nikt nie zwolni samorządu gminy z obowiązku realizacji zadań w zakresie kultury, współpracy ze społecznościami lokalnymi czy utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – jak mówią odpowiednie ustawy. Gmina ma obowiązek prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej na terenie całej gminy. Pozostaje pytanie, kto ma to robić za pieniądze gminne? Dom Kultury czy organizacje pozarządowe?
Dom Kultury, jako wyspecjalizowana agenda samorządu jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w całej gminie a nie tylko w mieście – tym bardziej, że w Statucie Domu Kultury w Gołdapi znajdujemy następujące zapisy:
„…§ 6. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych poprzez:
12.Organizacja działań kulturalnych na terenach wiejskich
14. Wprowadzanie i realizowanie projektów dotyczących aktywizacji społeczności lokalnej. (…)”.
Czy ktoś zwolnił Dom Kultury w Gołdapi z tego obowiązku?

Idąc dalej mieszkańcy wsi powinni mieć możliwość współdecydowania o tym, co się dzieje w świetlicach, a tam gdzie istnieją organizacje pozarządowe, aktywnego uczestniczenia w realizacji tych zadań.
Większość organizacji na terenie naszej gminy to organizacje, których budżety nie przekraczają kilku tysięcy złotych – i mówię tu już o tych organizacjach, które mają jakieś doświadczenie w zdobywaniu pieniędzy – więc jak mogą współfinansować świetlice w połowie skoro koszty takiego funkcjonowania to ok. 30 000 – 60 000 zł – chyba, że dostaną te pieniądze z budżetu gminy na zasadzie powierzenia (tzn. 100% dofinansowania) zadania. To, co zdobędą dodatkowo to już będzie wielki sukces.
Tylko partycypacja społeczna, współpraca samorządu z organizacjami może dać wyniki, jakich oczekują obie strony. W imieniu Gołdapskiego Funduszu Lokalnego – organizacji wspierającej rozwój obszarów wiejskich – deklaruję chęć współpracy w tym zakresie ze wszystkimi, którzy są na nią gotowi.
Pozdrawiam
Zbigniew Mieruński – prezes Zarządu GFL


zapraszamy na strony: www.funduszgoldap.pl

Aktualności

Powiązane artykuły