Trójstyk łączy regiony i narody

trojstyk_konferencja

trojstyk_konferencjaTrójstyk granic Polski, Litwy i Rosji „Wisztyniec” stanowi ważny punkt na mapie atrakcji turystycznych Polski północno-wschodniej. Starostwo Powiatowe w Suwałkach rozpoczęło realizację ciekawego projektu, którego jednym z rezultatów będzie utworzenie parkingu w pobliżu trójstyku oraz przeprowadzenie ścieżki turystycznej zapoznającej z atrakcjami otaczających go obszarów.

Realizację projektu rozpoczęło transgraniczne seminarium poświęcone udostępnieniu turystycznemu obszarów chronionych pogranicza polsko-litewsko-rosyjskiego. Jego celem była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie współpracy między sąsiadującymi ze sobą regionami i krajami. Seminairum odbyło się 18 listopada 2011 r. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów, parków krajobrazowych i narodowych, służby graniczne i organizacje turystyczne z terenu Polski, Rosji i Litwy.

Semianiurm rozpoczęła części wykładowa w Starostwie Powiatowym w Suwałkach. Prezentacje wygłosili: Sylwia Karbowska z Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Anna Naruszewicz z Parku Krajobrazowego Puszczy

Rominckiej, Nerijus Paskauskas z Wisztynieckiego Parku Regionalnego oraz Pavel Elizarov – właściciel firmy „Ekoturyzm” i radny Rejonu Oziersk. Prezentacje zostały uzupełnione wizytami na terenie trzech wyżej wymienionych parków, gdzie uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z przykładami zagospodarowania turystycznego obszarów cennych przyrodniczo.

Realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach projekt „Trójstyk granic – punkt graniczny Wisztyniec – łączy regiony i narody” jest wspierany przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”. (ana)


Aktualności

Powiązane artykuły