Newsletter CWAS 8 XI 2011


Szanowni Państwo ważnym wydarzeniem nadchodzącego tygodnia jest 11 listopada – Święto Niepodległości.
Święto, podczas którego nie tylko wspominamy ważne dla naszej Ojczyzny postacie i wydarzenia, ale przede wszystkim święto, które skłania do refleksji nad naszym stosunkiem do ojczyzny, do demokracji i do naszego udziału w życiu publicznym.

Coraz powszechniejszym staje się słowo – partycypacja – publiczna, społeczna – to taki rodzaj partycypacji, który opiera się na komunikacji z władzą. Skupia się na wzajemnym wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym podejmowaniu decyzji. Najważniejszy jej wymiar dzieje się w naszych gminach i miasteczkach. Warto przy okazji tego święta o tym pamiętać i zadbać, aby nie był to „rytuał” lub „rutyna” odświętna, aby partycypacja obywatelska stała się faktem.

Ważnym akcentem obchodów Święta Niepodległości jest „Sztafeta 11.11.11.11.11”, której idea powstała w Gołdapi, a która odbędzie się w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Sztafeta to także promocja wolontariatu, jako nowoczesnej formy patriotyzmu, to hołd ludziom, którzy pomagając innym, pracując społecznie zmieniają naszą małą ojczyznę  w miejsce , w którym  żyje się lepiej, barwniej, ciekawiej.

Weźmy udział w sztafecie. Start: 11 listopada 2011 o godzinie 11.11 na Placu Zwycięstwa w Gołdapi, w centrum Dubeninek, Żytkiejm i Żabina.

Zbigniew Mieruński

***

Zaproszenia, spotkania, szkolenia:

Szkolenie: Jak wykorzystać atuty naszych wsi? – część II – Gołdapski Fundusz Lokalny zaprasza wszystkie osoby zainteresowane rozwojem społeczno-ekonomicznym swoich wsi na bezpłatne szkolenie: „Jak wykorzystać atuty naszych wsi? – część II”. W części drugiej szkolenia uczestnicy poznają cykl planowania i wdrażania strategii rozwoju wsi. W drugiej części mogą uczestniczyć także osoby, które nie uczestniczyły w części pierwszej. Szkolenie odbędzie się 12.11.2011, w godz. 9.00-15.00  – w siedzibie Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, ul. Wolności 11

Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi – na komisjach:

16.11.2011 r. godz. 10,00 wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Gospodarki Zasobami Naturalnymi  z Komisją  Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

16.11.2011 r. godz. 13,00 wspólne posiedzenie Komisji  Środowiska, Ochrony Zdrowia  i Uzdrowiska            z Komisją Spraw Obywatelskich i Społecznych

18.11.2011 r. godz. 13,00 posiedzenie Komisji  Oświaty Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

***

Ciekawe spotkania w Dubeninkach i Żytkiejmach:

– w Dubeninkach Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej” otworzyło w dniu 29 października wystawę „Jak się żyło?” w Galerii GCK w Dubeninkach.

– w Żytkiejmach Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga” w każdy piątek organizuje spotkania w ramach projektu: „Opowieści babuni”. Zapraszamy!

OWIES Ełk o idei ekonomii społecznej – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku zaprasza na jednodniowe szkolenia z Idei Ekonomii Społecznej. Szkolenia odbędą się w Giżycku (17 listopada) i w Piszu (18 listopada). Do udziału OWIES zaprasza liderów organizacji pozarządowych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnych oraz pracowników Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy. Więcej

Dotacje, konkursy:

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań z zakresu turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2012. Oferty można składać do 30 listopada 2011. Więcej

 

Konkurs „Archipelag pamięci. Atlas miejsc niezwykłych Warmii i Mazur”

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie ogłasza otwarty konkurs, którego celem jest stworzenie wirtualnej mapy miejsc pamięci Warmii i Mazur – wydarzeń historycznych, zabytkowych pałaców, kościołów, zamków, cmentarzy, kurhanów, wiatraków, karczm oraz takich, o których nie można dowiedzieć się z podręczników historii i przewodników krajoznawczych. Termin nadsyłania prac upływa 23 listopada 2011. Więcej

Lektury obowiązkowe:

 

Polecam stronę: www.owies.adelfi.pl

 

Serwis pozarządowy naszego województwa: http://warminsko-mazurskie.ngo.pl/


Aktualności

Powiązane artykuły