Nabywamy wiary i doświadczenia

herb_goldapi_intern

W ramach trwającego projektu „Uwierzyć w siebie” prowadzonego przez Stowarzyszenie KET Alternatywa odbyło się już wiele warsztatów i nic w tym dziwnego, gdyż projekt trwa już kilka miesięcy (rozpoczął się wiosną br. i ma na celu przełamanie barier komunikacyjnych,  a  także  wzmocnienie  wiary  we  własne  siły). Jednym z założeń projektu było, aby beneficjenci sami podejmowali próby prowadzenia warsztatów.

Jedno z pierwszych spotkań poświęcone było  osobowości. Efektem tamtego warsztatu i dalszych jest wolontarystyczne poprowadzenie innego warsztatu w bm. przez Alicję Tynecką. One także były związane z osobowością, z typami: flegmatyka,  choleryka, sangwinika i melancholika, ale prowadząca skupiła się na dzieciach – jak je wychowywać, na co zwracać uwagę w zależności od rodzaju osobowości.

Zajęcia warsztatowe zakończyły się przeprowadzeniem testu. Uczestniczki warsztatów były zadowolone z zajęć i panującej na nich atmosfery.

Koordynatorzy projektu: Agnieszka Urynowicz, Magdalena Lenarczyk

herb_goldapi_intern


Aktualności

Powiązane artykuły