Na rzecz obniżenia kosztów produkcji rolnej

Wojewoda warmińsko–mazurski otrzymał od Ministra Finansów decyzję, która zwiększa jego budżet na rzecz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Łącznie jest to kwota niemal na poziomie ubiegłego roku, czyli 48 mln zł.

W I terminie składania wniosków, rolnicy otrzymali w maju tego roku 22,8 mln zł, natomiast w II terminie tj. w listopadzie, producenci otrzymają 25,2 mln zł.


Aktualności

Powiązane artykuły