Jak chcecie (się) uczyć?

Jak chcecie (się) uczyć? – trwa kreatywny konkurs w ramach programu „Moj@ edukacja”
Zaprezentowanie ulubionego sposobu uczenia się lub nauczania to zadanie dla uczestników konkursu „Jak chcecie (się) uczyć?”. Zgłoszenia do udziału w konkursie można jeszcze przesyłać do 22 listopada. Pula nagród wynosi ponad 47 tys. złotych.Organizatorami konkursu są: Fundacja Teraz Edukacja oraz firmy iSource i Think Global.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie, nauczyciele oraz studenci kierunków pedagogicznych, którzy chcą zmieniać polską szkołę w miejsce przyjazne dla nowych technologii.
Celem konkursu jest pobudzanie kreatywności w sposobach uczenia się i wykorzystywania w edukacji nowoczesnych technologii w polskiej szkole. Organizatorzy zadają uczniom pytanie: „Jak chcecie się uczyć?”, zaś nauczycielom i studentom kierunków pedagogicznych: „Jak chcecie uczyć?”
Uczniowie i nauczyciele, które chcą wziąć udział w konkursie, powinny zaprezentować ulubione sposoby uczenia się lub nauczania, czyli narzędzie edukacyjne, które sprawią, że młodzi ludzie będą uczyć się szybciej, łatwiej, skuteczniej, przyjemniej.
Prace nadsyłane na konkurs mogą być przygotowane w jednej z form: materiału filmowego, materiału dźwiękowego, prezentacji multimedialnej, bloga lub własnej edukacyjnej strony internetowej, albo też wykorzystywać metodę mieszaną – zawierającą różne wymienione tu formy.
Konkurs ogłoszono w ramach projektu „Moj@ edukacja”, którego zadaniem jest propagowanie nowoczesnego sposobu myślenia o dzisiejszej edukacji m.in. wśród studentów kierunków pedagogicznych, którzy chcą w przyszłości pracować z młodzieżą.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie: www.edustyle.pl
Więcej informacji o projekcie:

Kontakt:

Katarzyna Kudlek
tel. 609 084 465
konkurs.mojaedukacja@gmail.com

Czy polska szkoła może być smart – materiał prasowy


Aktualności

Powiązane artykuły