Rusza przebudowa drogi wojewódzkiej!

650

650Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie podpisał w dniu 26 października , w imieniu samorządu województwa, umowę na wykonawstwo projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie – Boćwinka i Grabowo – Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego) o długości 16,04 km. Wartość projektu to ponad 55 mln zł, z czego 44 mln zł to środki unijne z RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013, 11 mln zł to wkład własny województwa warmińsko–mazurskiego a 80 tys. zł to wkład gminy Gołdap.

Rozpoczęcie robót przewidywane jest w listopadzie 2011, zakończenie w II półroczu 2013.

Droga uzyska klasę techniczną „G, ,nawierzchnia wzmocniona zostanie do 100 kN / oś.

Mam osobistą satysfakcję informując o tej inwestycji, gdyż blisko pięć lat temu podjęliśmy jako zarząd województwa strategiczną decyzję, że ze środków województwa warmińsko–mazurskiego – RPO-  finansować będziemy modernizację dróg wojewódzkich, za które jesteśmy odpowiedzialni, a nie będziemy tych pieniędzy przeznaczać na budowę drogi krajowej nr 16 ,jak planowali nasi poprzednicy, bo jej budowa to zadanie państwa, a nie województwa.

Zarząd województwa zdecydował wówczas o przyjęciu w ramach projektów kluczowych programów północnego i południowo–zachodniego przebudowy dróg wojewódzkich.

W ramach programu północnego przebudowie ulegnie ciąg dróg :Pasłęk – Orneta /34,32 km/;

Orneta – Lidzbark Warmiński (37,31 km); ulice w Bartoszycach (2,76 km); Kętrzyn – Srokowo (20,2 km); Srokowo – Węgorzewo (15,43 km); Węgorzewo – Banie Mazurskie (24,83 km);Banie Mazurskie – Boćwinka i Grabowo – Gołdap wraz z ulicą Paderewskiego (16,04 km).

Łącznie to 150,9 km przebudowywanych dróg wartości 88,23 mln euro.

Wcześniej zmodernizowano odcinki dróg wojewódzkich Bartoszyce – Kętrzyn i Boćwinka – Grabowo.

Przetarg na projekt techniczny odcinka Banie M.- Boćwinka i Grabowo – Gołdap ogłoszono w październiku 2008. Projekt techniczny wykonano jesienią 2010. Rok 2011 to ogłoszenie przetargu na roboty i procedury zapewnienia finansowania inwestycji. Po prawie pięciu latach przechodzimy do fazy wykonawstwa robót drogowych.

Do 2014 r. modernizowany zostanie ciąg dróg wojewódzkich z Gołdapi aż po Pasłęk – tam można będzie skomunikować się z drogą ekspresową Gdańsk – Warszawa. Zwiększy się dostępność komunikacyjna Gołdapi i całego pasa nadgranicznego, podniesie się atrakcyjność inwestycyjna i gospodarcza tych terenów, zwiększy bezpieczeństwo na drogach.

Gołdapian cieszyć będzie też nowa ulica Paderewskiego.

Będziemy czuwać nad sprawnym przebiegiem robót drogowych.

Serdecznie pozdrawiam mieszkańców Gołdapi i powiatu gołdapskiego.

Jarosław Słoma

 


Aktualności

Powiązane artykuły