Od Węgoborka po Szytkiejmy

Na starej, pochodzącej z 1944 roku,  znalezionej na Mapsterze mapie, znajdujemy nazwy, jakimi w Polsce przedwojennej nazywano miasta i miejscowości w Prusach Wschodnich. Na jej podstawie możemy prześledzić, które nazwy, po zajęciu tych terenów przez ludność polską nie uległy zmianie, a które otrzymały nazwy zupełnie nowe.

Węgorzewo to Węgobork,  Olecko – Margrabowa, Giżycko – Lec, Banie Mazurskie – Benkheim. Znajdujemy tu wsie, których już nie ma:  Kumecie (Kumiecie),  Szesk czy Śr. Jodupie (obecnie Czarnówko). W odróżnieniu do rosyjskiej części byłych Prus można powiedzieć, że po stronie polskiej do użytku przeszły powszechnie używane przed wojną polskie nazwy miejscowości.


Aktualności

Powiązane artykuły