Karny weekend

kontroler

kontrolerStraż Graniczna ujawniła w miniony weekend szereg naruszeń przepisów prawa na całym odcinku warmińsko-mazurskiego pogranicza, które dotyczyły: czasu pracy kierowcy ciężarówki, przekroczenia czasu pobytu na terytorium UE, braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, przekroczenia granicy niezgodnego z przepisami, przewożenia nielegalnych wyrobów akcyzowych.

Karna weekendowa seria rozpoczęła się w drogowym przejściu granicznym w Bezledach. W piątkowy wieczór obywatel Rosji, wracający samochodem ciężarowym do swojego kraju, nie przedstawił kompletu dokumentów do kontroli granicznej. Choć od kilku dni pracował na terenie Polski, nie posiadał tarczek rejestrujących czas pojazdu. Sprawy by nie było, gdyby Rosjanin okazał zaświadczenie o przerwie w prowadzeniu pojazdu z ostatnich czterech dni. Takiego dokumentu również nie miał. Po opłaceniu kary w wysokości 500 zł mężczyzna opuścił przejście graniczne i przekroczył granicę.

Mimo braku kontroli na granicach wewnętrznych obywatele Państw Członkowskich przekraczający granice zobowiązani są do posiadania dokumentów, które potwierdzają prawo przebywania na terytorium UE, tj. paszport lub dowód osobisty. Tego warunku nie spełnił obywatel Litwy zatrzymany przez Straż Graniczną z placówki w Dubeninkach do kontroli drogowej w miejscowości Błąkały. Tłumaczył, iż dokumenty zostawił w miejscu zamieszkania. 21-letni mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 200 zł za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom.

W niedzielę w drogowym przejściu granicznym w Gronowie 26-letni Rosjanin zgłosił się do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Polski. Korzystał z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka. Podróżował pojazdem ubezpieczonym w litewskiej firmie. Dokument wzbudził wątpliwości kontrolera. Straż Graniczna przekazała mężczyznę Policjantom z braniewskiej komendy celem prowadzenia dalszych czynności.

Cykl naruszeń zakończył się w powiecie bartoszyckim. Podczas wspólnego patrolu Straży Granicznej i Policji podjęto pościg za motocyklistą, który przekroczył dozwoloną prędkość. Kierowcę zatrzymano 4 km dalej od miejsca kontroli. Spotkanie z przedstawicielami poszanowania prawa nie zakończyło się jednak tylko mandatem karnym. 29-letni mężczyzna naruszył przepisy karne skarbowe. W sakwach bocznych swojego suzuki przewoził 880 paczek papierosów bez obowiązujących polskich znaków skarbowych akcyzy. Wartość zabezpieczonego towaru wniosła prawie 8 tys. zł.

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły