Kolejna „Inicjatywa”

Pisaliśmy wcześniej o pierwszym numerze „Inicjatywy” – czasopisma, które stanowiła zalążek wolnych mediów w Gołdapi. Dziś prezentujemy numer 11, wydany rok później (z błędnie wydrukowaną datą marzec-kwiecień-maj 1990 – winno być 1991). Dzięki jego lekturze, możemy dowiedzieć się jakimi problemami i sprawami, żyło miasto w tamtych czasach.

Z artykułu „Bliżej Królewca” dowiemy się, że m.in „Pod amerykańskim nadzorem Sowieci zdemontowali bazę rakiet dalekiego zasięgu w okolicach jeziora Gołdap”, a „Komenda Główna Straży Granicznej pozytywnie opiniuje możliwość otwarcia przejścia drogowego i kolejowego w Gołdapi”.

W artykule GOŁDAPSKI „PILSNER” czytamy, że „15 marca 1991 r. w Katowicach podpisany został list intencyjny w sprawie założenia spółki akcyjnej o nazwie QUEEN BREWERY GOŁDAP Ltd. zajmującej się budową i eksploatacją browaru i słodowni w Gołdapi. Stronami tworzącymi spółkę są: Urząd Miasta i Gminy w Gołdapi, Romincki Kombinat Rolny oraz IAF-Intemacionale Anstalt fur Finanzen z Vaduz, stolicy Liechtensteinu. Kapitał początkowy spółki w wysokości 600 tys. USD podzielony zostanie no dwie części: 700 tys. USD wniesie strona polska, w tym jako saport 10 ha ziemi o wartości 70 tys. USD oraz 130 tys. USD gotówką. IAF wniesie do spółki 400 tys. USD w gotówce.
Głównym celem spółki jest zbudowanie nowego browaru o zdolności produkcyjnej 90 tys. hektolitrów wysokiej jakości piwa rocznie. Słodownia produkować ma 10 tys. ton”.

Czytamy również że: „Przyjęty został budżet na rok 1991 /budżet miasta i gminy/. Opiewa na kwotę 12 mld 526 mln 483 tys. złotych.”

Zachęcamy do podróży w czasie. Inicjatywa 2_11


Aktualności

Powiązane artykuły